BEN BÖCKER, ESSAYER & NYHETER BO ERNST NORDQUIST
DEN SOM INTE GÅR MOT STRÖMMEN KOMMER ALDRIG TILL KÄLLAN

OM DEN OKUVLIGA

Välkommen till webbtidningen DEN OKUVLIGA.
Den vill vara oberoende och radikal.
Den ska beröra olika områden, men ha en gemensam nämnare i människans värdighet.
DEN OKUVLIGA vill värna människan,djuren,växterna,jorden,vattnet,luften och argumentera för en hållbar miljö och för att fattigdom,svält,hemlöshet och svåra sjukdomar ska bekämpas.

DEN OKUVLIGA har fått sitt namn av att okuvlighet är en viktig egenskap för människan;
att inte ge efter för påtryckningar och makt utan vara oberoende men ändå samverka med andra.

DEN OKUVLIGA hävdar en existentialistisk befriande livshållning med det lika människovärdet som grund. I friheten finns också ett ansvar.
Tidningen vill vara en radikal röst i samhällsdebatten för frihet, jämlikhet och solidaritet. DEN OKUVLIGA kämpar för de svaga och vill arbeta för att upprätta dem som individer och samhället gjort till offer.
Igelkotten, motståndet är dess symbol.

ENDAST DEN SOM GÅR MOT STRÖMMEN KOMMER TILL KÄLLAN.

Hon är vägrans språkrör mot orättvisor och förtryck och nejets förkunnare.
Hon möter våld med icke-våld..

DEN OKUVLIGAS första utgåva kom den 20 augusti 2007.

Redan femton år tidigare var det tänkt att den skulle ges ut som papperstidning.

Utgivare är Bo Ernst Nordquist (BEN)