BEN BÖCKER, ESSAYER & NYHETER BO ERNST NORDQUIST
DEN SOM INTE GÅR MOT STRÖMMEN KOMMER ALDRIG TILL KÄLLAN

Krönika 41

Det är viktigt att utveckla demokratin

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.” Så står det i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. För att demokratin ska respekteras är det nödvändigt att löpande se över de demokratiska arbetssätten med målet att utveckla folkstyret.
Dessutom är det viktigt att valda politiker lyssnar på och tar till sig förslag från medborgarna. Och lokala opinioner som bildas i speciella frågor är det särskilt viktigt att ta på allvar. Politiker bör vara som elefanter - ha stora öron och små munnar. När politiker lyssnar mera ökar förtroendet för dem och för politiken och poltikerföraktet minskar.
Där det är möjligt bör även närdemokrati i form av kommundelsnämnder uppmuntras. En ökad delaktighet från medborgarna ökar engagemanget för närsamhället och bidrar många gånger till att förbättra kvaliteten i den lokala verksamheten samtidigt som tilltron till demokratin stärks.

David Rutström