BEN BÖCKER, ESSAYER & NYHETER BO ERNST NORDQUIST
DEN SOM INTE GÅR MOT STRÖMMEN KOMMER ALDRIG TILL KÄLLAN

IKON 41

Nawal El Saadawi, akttv feminist, är utgåvans kvinnliga ikon. Hon är född i Egypten 1931.
Hon är  en okuvlig aktivist. Trots många svårigheter är hon hoppfull och optimist. som en av mina döttrar sade 
"Du måste ha hopp pappa."

Nawal är läkare, författare och politisk aktivist,
Under Sadats regim på 80-talet satt hon i fängelse och det  berättas hur hon skrev en självbiografi på toapapper med en sminkpenna.
Hon var emot patriarkatet, som förtryckte kvinnorna
,Hon är och har har länge varit emot könsstympningen,.
87 % av alla egyptiska flickor och kvinnor har blivit könsstympade, ett fruktansvärt ingrepp..
Som sexåring fick hon sin klitoris bortskuren. Hon låg i en blodpöl.

Hon har genom livet fått sparken från hälsoministeriet och hennes böcker har förbjudits. Hon har levt under dödshot av 
fundamentalister. Hon har alltid varit orädd och okuvlig. Hennes mamma sade; Lyd ingen, inte lärare eller andra auktoriteter,
Hon fick möjligheten att utbilda sig till läkare..

Nawal ,87 år, säger att hon är stolt över att hon överlevt, levt, rest och skrivit ända fram till nu och besegrat fängelse, exil och dödshot.
Hon är efterfrågad som föreläsare, kommentator, debattör, författare och offentlig gestalt.

Metoorörelsen tycker hon år bra men lite yrvaken. Den skulle ha behövt komma redan för 60 år sen. Men kampen fortsätter för kvinnors rätt.

Under den arabiska våren var hon med och protesterade.
Men våren avbröts av imperialistiska, religiösa, kapitalistiska och militära krafter. Det finns ingen
frihet utan rättvisa.
DEN OKUVLIGA håller med Nawal att det inte finns någon demokrati
utan rättvisa och ett gott och jämlikt samhälle.
Hon är optimist med hopp om förändringar.
Böcker översatta till svenska: "Och tiden står stilla vid Nilen" 1987,
"Livets källa." 1994
"Den stulna romanen" 2010
"Revolutionsskrivarna" 2014

Källa:Johar Bendjelloul DN

IKON 40

CELESTIN FREINET
(1896-1966)
Fransk pedagog. Hans idéer är grunden för Freinetrörelsen:

Viktigt för Freinet :
Han har ifrågasatt den vanliga skolan. Hans pedagogik kallas verklighetspedagogik eller arbetspedagogik.. Han ville skapa en skola  där  elever får uttrycka sig fritt och växa som människor.
Praktiskt arbete värderas lika högt som det teoretiska.

Freinets idéer i korthet.
1.Det  fria uttrycket
2: Det nyfikna experimenterandet
3. Samarbetet

Att gå ut utanför skolan var en möjlighet att upptäcka mer av världen.
Man kunde träffa människor i olika åldrar, unga och gamla,män och kvinnor i olika roller i arbete och fritid. Man kunde lära sig av besöken och göra intervjuer.

Freinet kom över en tryckpress.

TRYCKERIET BLIR EN VIKTIG DEL I DET ARBETET OCH LÄRANDET
Faktainsamling. ordet. skrivningen. Diskuterandet.
Eleverna får pröva, undersöka och upptäcka sig fram. 
Och göra tidningar och böcker.
Eleverna fick planera och genomföra sina projekt. De kunde dela ut eller sälja sina alster till föräldrar, grannar och andra. På så sätt utvecklade de sitt språk både skriftligt och muntligt.

Freinet  använde demokratiska former i sitt arbete. Eleverna skulle respektera läraren men det skulle vara ömsesidigt.
Man skulle lyssna på varandra och ta demokratiska beslut. Katederundervisning, betyg och hemläxor var ingenting för Freinet.
Fortsätt gärna med projektet eller experimenterandet på din fritid.
Han ville förändra den konservativa skolan och utjämna klasskillnaderna.

Går det att använda Freinets idéer i Sverige?
Jag har själv gjort det i en vanlig högstadieklass. Nyfikna elever som experimenterar i naturvetenskap, tar in kunskaper om samhället och som utvecklar sitt språk, och får uttrycka sig i musik, teckning, slöjd och hemkunskap, idrott stärker sitt och andras självförtroende allt under demokratiska former.
BEN

Ikon 39

ZAIDA CATALÀN (1980-2017)
Se under fliken anteckningar i samtiden.

IKON 38

BARNENS NOBELPRIS
TILL MOLLY MELCHING OCH ORGANISATIONEN TOSTAN

Molly Melching har i många år arbetat i Västafrika och varit med om att starta organisationen Tostan. Arbetet går ut på att stärka kvinnors och barns rättigheter..

Man tog mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Alla  människor har samma rättigheter och skyldigheter mot varandra. Tostans utbildning har medfört en stor förändring, ja en revolution ,för människorna i Senegal och andra grannländer. Man har tagit människorna på allvar . Det är en utbildning på tre år både för pojkar och flickor.. Flickorna gifts inte längre bort innan de fyllt 18 år
Om människor får rätt kunskap så.kan man fatta beslut som förbättrar deras liv.

Under ett samtal i klassrummet kom kvinnorna fram till att det inte är rätt att omskära sina döttrar. Genom utbildningen har kvinnorna höjt sina röster och också valts till tiotusentals politiska uppdrag.
Molly Melching har varit i Senegal i 40 år, Ett förändringsarbete tar tid.
En del organisationer har valt att kopiera Tostan, bl a FN:s barnfond Unicef.

Molly Mechinfs arbete i Västafrika har fått till följd att invånarna i sjutusen byar har övergett traditionen att könsstympa sina. Flickorna blir inte bortgifta som barn.

Priset, 700 000 kronor att användas i det belönade arbetet.

IKON UTGÅVA 37

RAOUL WALLENBERG

LÄS UNDER FLIKEN BÖCKER.

IKON UTGÅVA 36

Utgåvans IKON är
TINA MOURAD

Hon fick Raoul Wallenbergs pris 2016.
Hon har varit med och startat den ideella organisationen Refugees welcome Stockholm.
Hon har rötter i Mellanöstern.
Hon var med om att ta emot flyktingar på Centralen.Hon har varit en positiv kraft i flyktingmottagandet.Opinionsbildning är en huvuduppgift för organisationen.liksom juridisk rådgivning, kulturella aktiviteter och samhällsorientering.

Tina Mourad har tidigare arbetat med att bygga upp infrastrukturen i konfliktzoner, t ex i Irak.

JURYNS MOTIVERING

Tina Mourad har som representant för Refugees welcome, i Raoul Wallenbergs anda visat att varje människa kan göra skillnad.Tina Mourad mobiliserar, utbildar och engagerar människor till medmänsklighet och solidaritet. Hennes verksamhet skapar kontakter mellan nyinvandrade 
 och svenska ungdomar. .

IKON UTGÅVA 35 MÄSTARE OCH GLOBAL IKON

MUHAMMAD ALI
(Ursprungligen Cassius Clay) 1942-2016
Han konverterade till Islam och vägrade inställa sig till tjänstgöring i Vietnam.
Hans fiender fanns på mycket närmare håll. De som förvägrade de svarta ett jämlikt samhälle.
Världsmästare tre gånger.
Han försvarade titeln 19 gånger.

Cassius Clay,slavnamnet,bytte han till Mohammad Ali
Han gick in i kampen för miljoner svarta mot de vita krigsherrarna som ville skicka honom till Vietnamkriget.
Om vietnameserna sade han:
"Skjuta dem för vad? De har aldrig kallat mig nigger, De har har aldrig lynchat mig. De har aldrig skickat hundar efter mig. De har aldrig våldtagit min mamma. Hur ska jag kunna skjuta dessa människor? Skicka mig i fängelse bara.

Om jag ska dö kan jag lika gärna slåss mot er. Ni är mina motståndare när jag vill ha frihet,rättvisa,jämlikhet. Ni står inte ens upp för mig här i Amerika"

Hans kamp var en fortsättning på kampen för ett icke-segregerat samhälle som Martin Luther King stod i spetsen för.,bl a genom sitt tal 1963 vid Lincolnmonumentet.om ett rättvist samhälle. Han slogs uppåt och för dem som kände sig i underläge.

Muhammad Ali sade om sig själv:
"Jag vill bli ihågkommen som en man som vann tungviktstiteln tre gånger, som hade humor och behandlade alla korrekt. En man som aldrig såg ner på dem som såg upp till honom, och som hjälpte så många han kunde. En man som stod upp för det han trodde på. En man som försökte förena mänskligheten genom tro och kärlek.
Och om allt det är för mycket, då nöjer jag mig med att bli ihågkommen som en stor boxare som blev en ledare för sitt folk.
Och jag skulle inte ens bli ledsen om folk skulle glömma hur snygg jag var."

Han fick Parkinsons och skakade och led under många år. Man han är inte glömd.
FRIHET;RÄTTVISA,JÄMLIKHET var hans motto.

BEN

Utgåva 34

i DEN OKUVLIGA omfattar människor, samhällen,organisationer som gör gott mot mänskligheten.

MVP -Elevmentorskap i antivåldsarbetet.(Mentors in violence prevention)
Arbetet i tre skolor i Botkyrka går ut på att hindra våld.Det är ett brett arbete med eleverna.Ämnet finns på schemat där skolan själv, polis, räddningstjänst socialtjänst är med.
Elever i åk 9 har fått möjligheter att utbilda sig till mentorer för eleverna i åk 6.
Idén kommer från USA där det finns mycket våld också i skolorna.,Det är viktigt att eleverna tar aktiv del i att ha civilkurage och inte vända ryggen till när det blir bråk. Alla som är på plats kan vara åskådare och att vara aktiv åskådare förhindrar mycket våld. Vuxna och elever behöver ha en tillit till varandra.

Ofta är det också så att våldet också finns i hemmen.
Under min tid som lärare i en förortsskola arbetade vi aktivt med att samtala med elever och föräldrar. I ett samtal blev det mycket tydligt att eleven misshandlades av sin pappa. Kontakterna krävde varsamhet så att våldet inte skulle trappas upp.

I MVP ingår mentorutbildning för åk 9, där det ingår samtal och värderingsövningar, som man sen har tillsammans med eleverna i åk 6.
Antivåldsambassadörerna har viktiga uppgifter..
Genusperspektivet har sin givna plats. Pojkars fysiska våld finns med redan från tidig ålder.

MVP är ett hoppfullt och djupt meningsfullt sätt att motarbeta våldet i skolorna och påverkar också närsamhället. Men det behövs långsiktighet och resurser och det behövs samverkan mellan skola, myndigheter, polis, lokalsamhälle, frivilliga organisationer och föreningar.
Det är en totalsatsning där man bestämt sig för att våldet inte ska få härska.
Helst ska personalen vara kvar över en längre tid i skolan. Då finns erfarenhet och kompetens. Det är förutsättningen för ett framgångsrikt arbete.
Då kan också missbruket motarbetas. Alkoholen, narkotikan,drogerna är nästan alltid med där det finns våld.
MVP behöver spridas så att samhällsgiftet kan hindras.
(Inspiration från en artikel 30 april 2016 i DN av Ulrika By)

Bono

Utgåva 33

PÅVEN FRANCISKUS I

Franciskus I är den förste påven från Latinamerika och som påve har han vänt fokus mot ett rättviseperspektiv, en försoning mellan människor och olika religioner och ett fredsbudskap utan våld och förtryck.
I höst kommer han till Sverige och Lund. Det gäller reformationen och ett närmande mellan katoliker och protestanter. Ekumenik är viktig så att människor från olika trosriktningar kan mötas. Det är brist på dialog i vår värld idag. Det finns också exempel på hur judar, muslimer och kristna kan ha en dialog.

Det har en stor betydelse hur ledningen i Katolska kyrkan agerar. Påven är ledare för 1,5 miljarder människor.
Franciskus I har en mer reformistisk syn än tidigare påvar. Han är öppnare och har pekat på att underlivsfrågorna inte är de mest viktiga.
Han har också en mycket enklare livsstil än de flesta av de tidigare påvarna.Han bor enklare, klär sig enklare. Han äter middag med uteliggare och bjuder in hemlösa till Vatikanens gästhem.
Han blir då också en förebild hur vi bör leva tillsammans. Det är inte rätt livsstil att en del människor är oerhört rika och många är fattiga. Han pekar på orättvisorna. Det har säker betydelse att han kommer från Argentina och Latinamerika. Befrielseteologerna verkade där och ställde sig på de fattigas sida.

Ett område där Franciskus I tagit ställning är klimatfrågorna. Vår tid som trott sig ha rätt att utnyttja skapelsen för sin egen överkonsumtion går så klart mot skapelseteologin. Han är en stark röst i klimatfrågorna liksom i debatten om konsumism. Vi behöver leva ett enklare liv.

Alltmer har migrationen blivit en avgörande fråga för mänskligheten. Den hör så nära ihop med klimatet och rättvisefrågorna. För alla dessa frågor har Franciskus I blivit en viktig talesperson.
Han tog sitt påvenamn efter den helige Franciskus som levde på 1200-talet
och som hade en mycket enkel livsstil och kärlek till hela Guds skapelse

BEN.
.....................

Utgåva 32

HENNING MANKELL

Det finns de som har en moral som står för att ställa upp på de utsattas, de svagas och förtrycktas sida.
Och som håller fast vid den genom livet.
HENNING MANKELL (1948-2015) var en sån person.

Vi på DEN OKUVLIGA liksom många andra engagerats av hans fötrfattarskap och hans livsgärning.
Deckargenren anses ofta som en lättviktig litteratur.
Men Wallanderböckerna hade något speciellt som också fanns i Sjöwall-Wahlööserien om Martin Beck. Samhällsengagemanget finns med i berättelserna med ett underifrånperspektiv.
Henning Mankell förde berättelserna ännu vidare och djupare.

Det fanns också ännu fler beröringspunkter, särskilt i Afrikaintresset. I Afrikagrupperna fick vi en ännu tydligare bild av kolonialismen. och dess härjningar.
För Mankell blev Afrika och särskilt Mocambique en livsuppgift, där teatern Teatro Avenida finns kvar även efter hans död.

Henning Mankell föddes 1948 och växte bl a upp i Härjedalen med sin far. Mamman lämnade familjen tidigt i hans liv.
Redan i barndomen blev skrivandet viktigt för honom, ja livet självt.

Han romandebuterade med Bergsprängaren-en arbetarskildring-1973.
1991 kom den första Wallanderboken-"Mördare utan ansikte."
Hans böcker har getts ut i 50 länder och på 120 språk.

Det finns mycket mörker och grymhet i många av hans böcker. Men mörkret och ondskan kan bekämpas.
För det behövs det okuvlighet-att inte ge upp i den kampen. I ett TV-program på 90-talet berättade Mankell att okuvlig var det finaste ordet han visste.
Det inspirerade oss att kalla vår webbtidning DEN OKUVLIGA.

2001 startade han med Dan Israel Leopardförlaget som ligger mitt emot DEN OKUVLIGAS FÖRLAG BEN på St Paulsgatan.

Mankell blev rik-mycket rik- på sina böcker men han delade med sig ungefär hälften. Ett exempel är SOS barnbyar i Mocambique.

Ett ännu vackrare ord än okuvlig är Solidaritet-att bry sig om och ställa upp för andra.
Henning Mankells liv och gärning kan sammanfattas i
OKUVLIG SOLIDARITET.

DEN OKUVLIGA

Utgåva 31

DEN OKUVLIGAS IKONER ÄR MÄNNISKOR SOM ÄR FÖREBILDER GENOM SITT MOD OCH SINA HANDLINGAR.
DEN OKUVLIGA 31:s IKON ÄR

BRAHIM DEHANE

Brahim Dehane fick Per Angerpriset 2009.Instiftat av svenska regeringen 2004
Priset delas ut för att hedra minnet av Per Anger, svensk diplomat i Ungern under Andra världskriget. Pristagarna får det för insatser som främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

Brahim Dehane har sagt: " I mitt land kränks de mänskliga rättigheterna systematiskt på alla nivåer- socialt, ekonomiskt, kulturellt och politiskt."
Det gäller Västsahara som sen 1975 är ockuperat av Marocko.
Dehane och hans MR-organisation ASVDH är förbjuden av myndigheterna.

Sen 1991 har en FN-styrka varit där för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet. Men Marocko vägrar att respektera folkrätten.
En stor del av Västsaharas befolkning lever i flyktingläger i Sahara i Algeriet.

Den svenska riksdagen gav 2012 regeringen ett uppdrag att erkänna Västsahara. Men utan resultat.

" Marocko kidnappar folk , våldtar och bränner människor, de förgiftar de vattenkällor som finns, och de är inte många i öknen.
Tortyr, misshandel, fängslande av människor, kontrollen av våra rikedomar-de kränker oss på alla sätt."

Brahim Dehane och ASVDH kämpar för att få fram fakta och för att politiska fångar ska friges.
Han satt fängslad i ett år och sju månader från oktober 2009 till april 2011.
Han fick Per Angerpriset 2009 men det tog två år innan han kunde ta emot det.

Motiveringen till priset var: " För att i konflikten mellan Marocko och Polisario rörande Västsahara uthålligt och med fredliga medel och personligt mod riskerat sitt liv."

(Källa Levande historia)

DO KOMMENTAR: Västsaharas kamp för självständighet uppmärksammas nästan inte alls. Det är viktigt att stödja deras kamp.
Frihet åt de förtryckta!!
---------------------------------------
.................................................

UTGÅVA 30: ROSA PARKS

Det finns händelser i historien som är mer viktiga än andra.
1 december 1955 inträffade en sådan i staden Montgomery i delstaten Alabama

På ett av sätena på en buss satt en svart kvinna, Rosa Parks.
Det steg på en vit man och det fanns inga platser lediga. Regeln var att de svarta då skulle lämna plats till de vita.
Men Rosa Parks vägrade och bussföraren att göra som det var bestämt.

Hennes svar blev:" I´m not moving, you may arrest me if you need to."
Och hon blev gripen av två poliser.

Det var starten på en bussbojkott som varade drygt ett år.Det blev ett stort underskott för bussbolaget, eftersom det var mest svarta som använde kollektivfabriken.
I spetsen stod Martin Luther King.

Den 4 juni 1956 beslutade en federal domstol att de rassegregerade bussarna var emot den amerikanska konstitutionen. Men eftersom beslutet överklagades upphörde inte bojkotten förrän den 20 december 1956. Bojkotten hade då varit i 382 dagar.
Kollektivtrafiken blev helt integrerad. De svarta fick sätta sig varhelst det var ledigt och behövde inte resa sig av rasskäl.

Högsta domstolens beslut innebar att segregation av raser blev förbjudet enligt lag.

Det här blev en uppmaning till nationell kamp för lika medborgerliga rättigheter under Martin Luther Kings ledning.
Det har gått 60 år men kampen måste ändå fortsätta. De svartas situation i USA är fortfarande sämre än för de vita.

Rosa Parks är en ikon som visade stort mod och hon är en ikon som gjort avtryck i mänsklighetens historia.

(Källa:Wikipedia)

IKON UTGÅVA 29

Det finns många ikoner som presenterats i DEN OKUVLIGA.
En del mycket kända och andra mer doldisar.
I den här utgåvan presenterar vi:

ERTHARIN COUSIN

Hon arbetar för att den globala hungern ska minska genom FN:s livsmedelsprogram.
Det beräknas att 805 miljoner människor är undernärda i världen.
Flest i Asien (526 miljoner) och sen 227 miljoner i Afrika, 37 miljoner i Latinamerika och 15 miljoner i den rika världen.

Etharin Cousin växte upp i en fattig del av Chicago.
Hennes väg har gått via University of Illinois.till livsmedelskedjor och välgörenhetsorganisationen Feeding America samt till ambassadör i FAO. Hon utsågs till chef för FN:s livsmedelsprogram 2012.

Hon säger att vi har instrumenten, tekniken och viljan på global nivå
Men det saknas pengar, vilket är djupt tragiskt. 113 miljoner dollar behövs omgående till flyktingar i Syrien och 102 miljoner dollar till andra insatser i Mellanöstern. Det finns stora behov i Irak, Centralafrikanska republiken, Sydsudan och länderna i Afrika som drabbats av ebola.

Hennes mål är inget mindre än att radera ut hunger under vår livstid och skapa en värld där inget barn och ingen vuxen längre vet vad det innebär att ha en tom mage.

FN:s livsmedelsprogram är mycket omfattande. Budgeten är 4,5 miljarder dollar, allt skänkt av enskilda länder och näringsliv. privatpersoner, organisationer Tyvärr en droppe i havet.
Här ligger svagheten. Det är svårt att veta hur mycket pengar som kommer in. De som har det fattigast i världen blir beroende av god vilja.Det är stora summor som ytterligare behövs om Ertharins dröm ska bli sann. Och det behövs strukturella åtgärder om fattigdomen och hunger ska utrotas.

(Källa: Karin Henriksson SvD)

IKON-DEN OKUVLIGA 28

RENATO NATALE

Renato Natale är borgmästare i den italienska staden Casal di Principe. Motståndare till honom och till stadens invånare är den mäktiga maffian camorran.

1994 var camorran på toppen av sin makt. Man hotade och mördade dem som satte sig upp mot dem.
En präst mördades t o m i sakristian före en mässa.
De hade också långt framskridna planer på att röja Natale ur vägen. Han fick veta att man visste att han hade familj och barn. Och att leva under sådana omständigheter utgör en fruktansvärd press.
Det var inte heller svårt att komma åt honom. Han cyklade mellan hemmet, läkarmottagningen och kommunalhuset.

Men camorran valde att köpa hans egna anhängare i fullmäktige. Han manövrerades helt enkelt ut.

I år (2014) valdes han på nytt till borgmästare. han fick 68 procent av rösterna.
Folk kände sig för första gången på länge fria att rösta på en kandidat som var emot maffian och korruptionen.
På torget spände man en stor banderoll med texten: "Här har camorran förlorat."

Men det återstår många problem. Kommunens ekonomi är urusel. Kommunen är försatt i konkurs och verksamheten går på sparlåga.
Allt beroende på den kriminella diktatur som styrt kommunen i 20 år.

Att denna kamp för förändring är möjlig beror också på att polisen och domstolarna har varit effektiva och justa i sin kamp mot maffian, bl a greps ledaren Francesco Schiavone och sitter nu i ett specialfängelse.

Det är en viktig kamp som Renato Natale för. Och som många säger hoppas man att resultatet ska bestå och utvecklas. Men camorran finns ändå kvar i Italien och kan komma tillbaka.

Det behövs många som Renato Natale. Han är en symbol genom sitt okuvliga motstånd och mod.
(Bakgrundsmaterialet från Peter Loewes artikel i DN 5 augusti 2014)

Utgåva 27

Den här utgåvans bok är Sven Wollters bok Pojke med pilbåge.
I den nämns en del av hans förebilder.

ROSA PARKS . Hon som den 1 december 1955 steg upp på en buss, satte sig på en plats för vita och vägrade flytta på sig trots hårda påtryckningar. Hennes mod och handlingskraft var början på medborgarrörelsen i USA.

AUNG SAN SUU KYI.
Kvinnan i Burma som har haft ett tålmodigt motstånd mot militärdiktaturen.
1991 fick Nobels fredspris.
Hon är tidigare presenterad i DEN OKUVLIGA.

KATA DAHLSTRÖM
som lämnade överklasslivet och gav sig ut i landet och agiterade för kvinnors rätt och allas rätt till utbildning.

ELIN WÄGNER
som kämpade i rösträttsfrågan som hängiven feminist.

Utgåva 26:s IKON är

MARTIN SMEDJEBACK

Martin är 40 år och bor i kollektivet Gandhi i Mjölby.
Detta är ett klart ställningstagande till sättet att leva.
Han har bl a varit ungdomsledare i Svenska kyrkan och arbetat för Kristna fredsrörelsen med inriktning på icke-våld.

Han talar om att gå i Jesu fotspår, något som har varit viktigt för många av DEN OKUVLIGAS IKONER. Det gäller att arbeta för en bättre värld i linje med Jesu liv.
Det är ingen lätt väg att gå. Det svåraste är kanske att älska sina fiender.

Martin har också fått fängelse för sitt ställningstagande om icke-våld. Han har som fredsaktivist i nätverket Ofog tagit sig in på flygflottiljen F 21 i Luleå. Tillsammans med en annan aktivist,Annika Spalde, skrev de med rosa färg på startbanan : "War starts here.".
Andra mål för aktionerna har varit Boforsfabriken i Eskilstuna och SAAB i Linköping. Avsikten har varit att protestera mot den svenska vapenexporten.
(kommentar från DEN OKUVLIGA: Förra året (2013) uppgick den svenska vapenexporten till 11,9 miljarder kronor och ökade med 22%:)

I ett uttalande i DN 27 juni 2013 säger Martin så här:
"Det gäller att kämpa mot orättvisor och våld, men att älska sina fiender.
Jag blir sorgsen när jag tänker på hur mycket resurser och kreativitet vi spenderar på att komma på nya sätt att döda varandra genom högteknologiska bomber, drönare och stridsflygplan.
Vilken värld vi skulle kunna ha om vi satsade jordens begränsade resurser på sådant som räddar och bygger liv; sjukvård, mat och bostäder åt alla."

Det är också ett medvetet val för Martin Smedjeback att vara vegan. Gandhis livshållning har påverkat honom starkt.
Vi vet hur djuren behandlas. De lever ofta under ohållbara förhållanden för att slaktas.
Det behövs respekt för allt levande.

Martin Smedjeback är ett levande exempel på någon som lever ett hållbart liv för en bättre värld.

BEN


Utgåva 25
I den här utgåvan får vi möta ett antal vardagsikoner. De är förebilder för oss genom sitt handlande.

t ex
"En man i New York som kastat sig ned på tunnelbanespåret och skyddat en nedfallen medmänniska med epileptiskt anfall från det framrusande tåget."

" en belgisk kvinna som gömde en judisk familj under andra världskrigets utrensningar."

" en vit sydafrikansk kvinna involverad i de svartas frihetskamp."

" amerikanska gängmedlemmar som hoppat av och jobbar för icke-våld."

" en israelisk firad stridspilot  som vänt om och blivit fredsaktivist."

(Niklas Wahllöf: Kan hjältarnas minsta gemensamma nämnare vara pliktkänslan? DN 140130 om Yoav Shamirs film "Hjältekoden".)


 

DENIS MUKWEGE
född 1955 i Kongo.
Han är en av Right Livelihoodpristagarna 2013

RIGHT LIVELIHOODPRISET har delats ut i Stockholm sen 1980. Priset vill hedra och stödja dem som erbjuder praktiska och förebildliga lösningar på de viktigaste utmaningarna världen står inför

Denis Mukwege är verkligen en värdig pristagare. Han är läkare, gynekolog och verkar bland kvinnor som utsatts för våldtäkter av de grymmaste slag så att deras underliv förstörts. .
Han och hans kollegor har behandlat ca 40000 kvinnor på Panzisjukhuset i östra Kongo-Kinshasa.

Han har talat i FN och han blivit en centralgestalt i kampen för krigets offer, alldeles särskilt kvinnorna. Det ses inte med blida ögon av krigsherrarna som tjänar stora pengar, eftersom Kongo är ett rikt land med gott om mineraler, guld, diamanter och tenn, och coltan som används i mobiler och datorer.
Han har hotats till livet flera gånger, liksom familjen och kollegorna.
Redan som ung när han följde med sin pappa som var läkare ville han själv hjälpa utsatta och behövande människor.

Efter studier började han sitt arbete. Han kom i kontakt med kvinnor som våldtagits och fått allvarliga skador i underlivet.. Våldtäkterna var en del av krigföringen.
Han kände det som en förpliktelse att hjälpa dessa kvinnor.
1999 startade han sjukhuset Panzi hospital. Det har blivit känt för sina behandlingsmetoder. Vaginorna var ofta söndertrasade av knivar, grenar, flaskor. Bara att läsa om det gör smärtsamt ont, men väcker också en vrede.

Våldtäkter i konflikter, t ex andra världskriget, Bosnien, Libyen, Colombia och Liberia. I Kongo försöker ingen på allvar få slut på våldet. Och de flesta av förövarna blir ostraffade. Det är ett viktigt arbete att ställa förövarna till ansvar men också försöka ändra deras tänkande , Man måste bryta mönstren.Att arbeta för att komma fram till en kultur av icke-våld och där man förstår vad man gör mot en medmänniska

Denis Mukwege har också fått FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof Palmepriset

Det behövs flera Denis Mukwege. Han är en av våra ikoner för en bättre värld..

DEN OKUVLIGA

(Thomas Lerner: DN 3 oktober 2013)

 


Utgåva 23

Ikonen, förebilden, är den här gången

NELSON MANDELA
-den största ikonen i vår samtid.

När det här skrivs i början av juli 2013 ligger Nelson Mandela svårt sjuk på ett sjukhus .i Sydafrika.
Han är 94 år gammal f 1918) och vår tids största ikon.Han ledde kampen mot apartheid och var med och avskaffade denna skymf mot Gud och mänskligheten.

DEN OKUVLIGA har följt antiapartheidkampen i Sverige genom åren
i ISAK (Isolera Sydafrika kommittén) med många ideella och kyrkliga föreningar involverade och AGIS (Afrikagrupperna i Sverige).Olof Palme och den svenska regeringen stödde med kraft frihetskampen. Den internationella solidariteten förstärkte alltmer den inhemska kampen.

I boken Nelson Mandela -tolerans och ledarskap (2012) av Sten Rylander , tidigare bl a svensk ambassadör, ges en bred bild av den store ledaren.

Mandela har fått betala ett högt pris för sin kamp mot apartheid, tjugosju år i fängelse bl a på Robben Island utanför Kapstaden med hårt arbete i kalkbrotten, som gav honom lungproblem med men för livet som visar sig i hans sista kamp.

Att komma ut ur fängelset 1990 och fortfarande ha tilltro och kraft att fortsätta kampen utan hat visar på hans verkliga styrka. Han hade fortfarande en stark intakt tro på frihet, jämlikhet och demokrati efter allt lidande Det var en seger över det onda och de förtryckande krafterna.
Han besitter ödmjukhet, tolerans och ett positivt tänkande. Att kunna lyssna på motståndare och kunna förlåta och gå vidare.

1944 gick han med ANC (African National Congress). I början var det en icke-våldskampanj men efter massakern i Sharpeville 1960 bildades en militär gren i ANC. Mandela fick gå under jorden. Efter en rundresa i Afrika för att skaffa kontakter arresterades han och dömdes till fem års fängelse och fördes senare till Robben Island.
Även i fängelset var han med och ledde ANC. Flera av andra ledare var i exil, bl a Olver Tambo som stod honom nära. Och också en annan av DEN OKUVLIGAS ikoner Desmond Tutu.

Efter påtryckningar frigavs Nelson Mandela 1990 och fick resa fritt och besökte Oliver Tambo i Sverige.
Apartheidsystemet blev allt mer omöjligt
Nelson Mandela var rätt person att föra samtal med den vita regeringen. Han hade stort tålamod, men en bestämdhet och integritet som ledde fram till ett demokratiskt Sydafrika där han själv valdes till Sydafrikas förste demokratiskt valde president 1994.

Året innan, 1993, hade han och FW de Klerk fått Nobels fredspris för sin förmåga att på fredlig väg åstadkomma en förändring som var bra för den stora gruppen afrikaner oavsett ras. Allt detta underströk hans ställning som ledare för ANC och president för Sydafrika.

Det fanns ett stort stöd bland den internationella opinionen för att bojkotta sydafrikanska varor. Det vita väldet var omöjligt att upprätthålla i det långa loppet. Apartheid stred mot allt som heter mänskliga rättigheter.

Man bildade en sanningskommission med bl a Desmond Tutu. Där gavs möjligheter att göra upp med den brottsliga politiska verksamheten.

Genom sin uppväxt och sin utbildning och sina livserfarenheter hade Nelson Mandela blivit den store statsmannen som han utvecklats till.. På sin resa genom livet hade han skaffat sig en livsvisdom som gjort honom till en förebild-IKON- för mänskligheten.
Efter hans presidentperiods slut 1999 har han fortsatt att vara världens störste ledare, framför allt moraliskt. Gandhis (ytterligare en IKON) ord ”Be the change that you seek.” (Var den förändring som du själv söker) uttryckte hans livshållning. Tro och gärning, övertygelse och handling måste höra ihop.

NELSON MANDELA står för tolerans, öppenhet, generositet, försoning gränsöverskridande kontakter, tillgänglighet och ödmjukhet.

DEN OKUVLIGA


Utgåva 22 våren 2013

MARTIN LUTHER KING VARS LIV VAR GODA GÄRNINGAR FÖR MÄNSKLIGHETEN,FÖR JÄMLIKHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Martin Luther King är en av de stora gestalterna i historien i kampen för jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Han präglades av sin kristna tro och av att uppleva ojämlikheten och rasismen i USA.

Hans stora tal ägde rum vid Lincoln Memorial den 28 augusti 1963 när han inför 200.000 mötesdeltagare som demonstrerade för allas lika rättigheter inför lagen.
Han var en stor visionär som använde bibliska uttryck som ”I have a dream.” Men han var inte bara drömmare utan också en som ville verkliga förändringar.
Han såg framför sig ett samhälle med frihet, jämlikhet och broderskap.

Martin Luther King föddes 1928. Han studerade och blev pastor inom baptismen.
Han såg likjsom andra så tydligt orättvisorna med segregation och förtryck i det amerikanska samhället, speciellt
mot den svarta befolkningen. Det hade gått nästan 100 år sen slaveriet avskaffades och ändå återstod det så många orättvisor.

1955 var han ledare mot bussegregationen i Birmingham, Alabama. Han aktiverade sig genom demonstrationer som alltid skulle genomföras utan våld. Bojkotten 1955 blev framgångsrik och segregationen i det offentliga transportsystemet upphörde.

Martin Luther King inspirerades i sin kamp av Jesus och Mahatma Gandhis ickevåldsmetoder. (Gandhi är en av ide tidigare omskrivna IKONerna i DEN OKUVLIGA ).
1964 fick han Nobels fredspris.

1965 startade SLCC (Southern Christian Leadeship Conference) där Martin Luther King var ledande en kampanj för att väljare i Sydstaterna skulle registrera sig.
Många av kampanjarbetarna utsattes för grovt våld.

En protestmarsch mot våldet som genomfördes mellan Salem och Montgomery, Alabama,blev framgångsrik för ickevåldsdemonstranterna och kampanjarbetarna.

Martin Luther King hade en vidare syn på kampen för jämlikhet och rättvisa. Den gällde för alla fattiga och förtryckta, oavsett ras. Han var också motståndare till Vietnamkriget.

Han sköts till döds den 4 april 1968 i Mamphis Tennessee. Han var där för att stödja en strejk av svarta renhållningsarbetare.

Martin Luther King påverkade starkt det amerikanska samhället utan att ta till våld.
Många av de rasistiska orättvisorna avskaffades ungefär hundra år efter slaveriets avskaffande
Han har en viktig plats i historien men också som visionär och inspiratör för framtiden.

DEN OKUVLIGA


Utgåva 21 hösten 2012

MÄNNISKOR TILL EFTERFÖLJD

Den här gånger så kommer våra ikoner från vår egen samtid-

Det är tre som delar på årets Livelihoodpris, det som brukar kallas för det alternativa nobelpriset Priset grundades 1980 och vill hedra och stödja dem som funnit praktiskt genomförbara lösningar på vår tids största utmaningar. Grundplåten kom från filatelisten Jakob von Uexkull.

Den här gången gäller det områdena icke-våld, mänskliga rättigheter och en brittisk kampanj mot vapenexport.

Den afghanska läkaren Sima Samar belönas för sina insatser för mänskliga rättigheter. Hon byggde 1996-2001 under talibanstyret sjukhus och skolor för flickor. Hon har tagit initiativet till tolv kliniker, tre sjukhus, 71 skolor i Afghanistan och 34 skolor för afghaner i Pakistan.
Hon får fortfarande hot för sitt arbete.

Gene Sharp, expert på icke-våld, får priset för att hans teorier och praktiska råd åstadkommit politiska förändringar utan våld runt om i världen. Exempel på detta är de baltiska staterna 1991, fredsrörelsen i Serbien.
Och den arabiska våren i Egypten.

Den brittiska kampanjen mot vapenexport har varit framgångsrik i kampen mot den brittiska regeringens stöd till vapenindustrin.

Hederspriset gick i år till Hayrettin Karaca, som är grundare av den turkiska miljörörelsen.

Right Livelihoodpriset är ett oerhört viktigt pris, ofta mer betydelsefullt än Nobelprisen. De är ändå på mindre summor, i år knappt 150.000 dollar att dela på.
De går till pristagare som gör avgörande insatser för mänskligheten och inspirerar oss alla till kunskaper, insikt och handling och med en klar moralisk kompass.

Pristagarna är fortfarande aktiva och gör stora avtryck genom sina livsgärningar.
Årets pristagare understryker detta; icke-våld, mänskliga rättigheter och aktivt arbete mot vapenexport. Och hederspriset till miljökampen.

DEN OKUVLIGA STÖDER DESSA INITIATIV


Utgåva 20 sommaren 2012

Under rubriken Ikon, förebild, har DEN OKUVLIGA tidigare skrivit om Desmond Tutu, Gandhi.och Franciskus.
I den här utgåvan tar vi fram en mycket aktuell person:

AUNG SAN SUU KYI

Bara genom att finnas där, ofta i husarrest, har Aung San Suu Kyi, Burmas frihetshjälte och symbol för ett demokratiskt samhälle, blivit en OKUVLIG IKON i vår samtid.

Som dotter till till självständighetshjälten Aung San var hon talare inför stora åskådarskaror i protester mot militärjuntan och demokratirörelsen vann den gången valet.
1988 var hon en ganska okänd person som lämnade England för att besöka sin sjuka mor i hemlandet.
Och hon kastades i husarrest.

I 15 år var hon instängd i sitt hem. En lång tid, som kan jämföras med en annan ikon, Nelson Mandelas, långa fängelsetid.
Men hon tog vara på tiden med att följa sin samtid, lyssna på radio, läsa, studera och också att spela piano.

Hon vågade aldrig lämna Burma, inte ens när hennes brittiske make Michael Avis var dödssjuk. Hon var rädd för att generalerna inte skulle låta henne resa tillbaka.

Hon har på många sätt uppmärksammats internationellt, som en viktig kraft för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. 1991 fick hon Nobels fredspris., som hon nu 2012 har fått ta emot personligen i Oslo.

I augusti 2010 släpptes hon äntligen ur husarresten, en vecka efter att ett val hållits i Burna.Det ansågs som ett bluff-och fuskval för att ge en fasad och visa på ett civilt och demokratiskt land och få omvärlden att lätta på sanktionerna.
Suu Kyi har senare med en del anhängare kommit in i parlamentet. Presidenten Thein Sin har låtit det ske för att legitimera det burmesiska parlamentet inför omvärlden.
Hon har nu möjligheter att resa runt i världen och berätta om de svårigheter som återstår för demokrati i Burma men också om hopp och möjligheter.

Aung San Suu Kyi har tillsammans med Nelson Mandela en särställning bland dem som offrat sig för kampen för frihet och demokrati.
Precis sådana OKUVLIGA människor som står kvar i kampen livet igenom trots stora personliga offer och svårigheter.
Suu Kyi har den politiska glöd i envishet och OKUVLIGHET som visar att diktaturer förr eller senare faller.

“VAD VÅLDET MÅ SKAPA ÄR VANSKLIGT OCH KORT, DET DÖR SOM EN STORMVIND I ÖKNEN BORT.”
(Det eviga. Esaias Tegnér)

BEN

Utgåva 19 våren 2012 DEN OKUVLIGA har i ett par utgåvor skrivit om några ikoner, förebilder för oss människor idag. Det har varit Desmond Tutu (utgåva 5) och Mahatma Gandhi (utgåva 10).

I den här utgåvan skriver vi om

FRANCISKUS
(1181 el. 82-1226)

Franciskus föddes i Assisi, som till en rik textilhandlare. Efter en omvändelse klädde han av sig naken och lämnade sin familj och sin rikedom bakom sig.
Han levde på det han kunde försörja sig på och avatt tigga. Han hade inga, pengar, ingen egendom och ingen bostad.
Han samlade några män runt omkring sig och de vandrade runt och förkunnade evangeliet.
Franciskus ville gå i Jesu fotspår.

Det som tilltalar vår tid, full av konsumtion och ojämlikhet är hans radikalitet i fråga om pengar men också i hans relation till djur och natur. Han talade med fåglarna, men också med andra djur.
Allt var skapat av Gud och borde äras.och vårdas.
För Franciskus gällde enkelhet utan hierarkier.
Han och hans vänner kallades för mindrebröder. De levde i fattigdom, utan pengar och utan egendom.
Hans och brödernas gemenskap godkändes av påven och blev det vi kallar för franciskanerorden. Munkar och även nunnor som utgick från hans vän Klara.

För att vara så nära Jesus och leva som han gjorde var Jesu ord i evangelierna vägledande som:
"Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig" (Matt 19:21, Luk 18:22)

"När ni fastar , se då inte dystra ut som hycklarna" (Matt. 6:16)

"Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.(Matt. 7:12, Luk 6:31)

................

Franciskusbönen lyder så här:

O Herre, gör mig till ett redskap
för din fred.
Där hat finns,
låt mig komma med kärlek.
Där ondska finns,
låt mig komma med förlåtelse.
Där oenighet finns,
låt mig komma med enighet.

Där tvivel finns, låt mig komma med tro.
Där osanning finns,
låt mig komma med sanning.
Där förtvivlan finns,
låt mig komma med hopp.
Där sorg finns,
låt mig komma med tröst.
Där mörker finns,
låt mig komma med ljus.
O gudomlige Mästare, låt mig sträva
inte så mycket efter att bli tröstad,
som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd,
som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad,
som att älska.

Ty det är genom att ge,som man får,
genom att förlåta,
som man blir förlåten,
och genom att dö, som man uppstår
till det eviga livet.

.........................

Psalm 23 i Svenska Psalmboken har sitt ursprung från Fanciskus från 1220-talet.

Tack, gode Gud, för allt som finns.
Först broder Sol av alla ting.
Hallelulja,hallelulja
Vår broder låter dagen gry,
ditt tecken är han i vår rymd.
Tack för alla dina under.
Halleluja,halleluja,halleluja.

Du tänder varje stjärnenatt,
ger syster Måne hennes prakt.
Halleluja, halleluja.
Du sänder broder Vind att gå
från land till land och driva moln.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Sjung, syster Vatten, stäm din brunn
bred ut ditt starka hav och sjung.
Halleluja, halleluja.
Nu faller regn på torra fält,
och träden lyser, marken gläds.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Hör ord i natten; "Varde ljus!"
Lys, broder Eld, och tacka Gud.
Halleluja, halleluja.
Giv härden glöd, lys upp vår stad,
dess ljus når vida över hav.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Tack. gode Gud för moder Jord.
Än bär hon oss och vad vi gjort.
Halleluja, halleluja.
Hon bringar träd och frukter fram
och blomstersmyckar alla land.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Tack, Gud, för syster Död, som tar
allt levande i sitt förvar.
Halleluja, halleluja.
Hon för oss i sin tysta vagn
en afton hem från mödans mark.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Må dag och natt, må liv och död
nu lova Gud i samma kör.
Halleluja, halleluja.
En enda sång i allt som finns,
min Gud, min Gud och alla ting.
Tack för alla dina under
Halleluja, halleluja, halleluja.

FRACISKUS AV ASSISI (1220-talet) bearb. Olov Hartman 1979, musik: Köln 1623)