BEN BÖCKER, ESSAYER & NYHETER BO ERNST NORDQUIST
DEN SOM INTE GÅR MOT STRÖMMEN KOMMER ALDRIG TILL KÄLLAN

ETT KORTSIKTIGT BESLUT MED STORA KONSEKVENSER

Under de senaste 10 åren har mer än 50 000 lägenheter ur allmännyttan i Stockholmsregionen sålts. 50 000 hushåll som nu fått en ny ägare.
I  alltför många fall blir konsekvensen sämre service, brist på inflytande och höjda hyror, som alltför ofta leder till att man som hyresgäst inte har råd att bo kvar utan tvingas flytta,

¤ Allmännyttan ger kommunerna  möjlighet att ta sitt ansvar gällande allas rätt till ett hem.

* Utan allmännyttan kan bostadsförsörjningsansvaret bli en mycket dyr affär för kommunen.

* Allmännyttan är det enda bostadsbeståndet vi alla är med och styr över.

MÄNNISKORS  HEM SKALL INTE VARA SPEKULATIONSOBJEKT, EN VARA SOM KAN KÖPAS OCH SÄLJAS UTAN ATT DE SOM BOR DÄR HAR NÅGOT ATT SÄGA TILL OM. 

Din röst kan vara avgörande.

Sälj inte ut allmännyttan!!

Hyresgästföreningen