BEN BÖCKER, ESSAYER & NYHETER BO ERNST NORDQUIST
DEN SOM INTE GÅR MOT STRÖMMEN KOMMER ALDRIG TILL KÄLLAN

Läs äldre inlägg här

I den svenska skolan förs sedan länge en debatt om hur skolan skall  bli mycket bättre.
Grunden är att utsatta skolor blir tryggare och säkrare. Klyftorna måste minskas där det behövs stora förändringar. Liksom i alla viktiga samhällsförändringar så behövs det goda och samverkande förutsättningar med de allra bästa lärarna. Vuxenvärlden kan inte låta ett otryggt samhälle att ta över.

En stor del av tryggheten måste finnas i starka, gemensamma krafter som för samhällets nödvändiga goda innehåll. Det kan gälla stärkta skolresurser.  Fritidssektorn, socialvården, näringslivet och polisen kan ge ett samhälle nödvändig trygghet men också en positiv utveckling.
Invandrarna måste integreras i det svenska samhället. Det här är nödvändig samhällsutveckling.
Skolorna, bostadsbyggandet och minskade klyftor behövs i en positiv skolutveckling.

Skolan får aldrig överge eleverna. De skall veta att deras skolgång bygger på samhällets utveckling för det stora och det lilla perspektivet.

Ett gott samhälle svetsar ihop en viktig gemenskap även i kampen för att rädda jorden och människorna från förintelse.

Nils