BEN BÖCKER, ESSAYER & NYHETER BO ERNST NORDQUIST
DEN SOM INTE GÅR MOT STRÖMMEN KOMMER ALDRIG TILL KÄLLAN

KÄRNVAPENAVTALET

Ryssland drar sig ur kärnvapenavtalet. USA lämnar INF (Intermediate-Range Nuclear Forces)  - avtalet om ömsesidig kärnvapennedrustning som slöts med Ryssland under kalla kriget.

Washington DC hade ställt Moskva inför ett 60 dagar långt ultimatum att förstöra roboten Novator 9M729, som USA till skillnad från Ryssland anser bryter mot avtalet.

Kan leda till ny kapprustning. 

Margot Wallström skriver att hon är bekymrad över konsekvenserna för kärnvapenkontrollen i världen.
Trenden med minskat samarbete kring nedrustning måste vändas och nya vägar framåt utforskas. Gemensamt ansvar för att undvika kärnvapenkapprustning.
Aftonbladet /2019.02.02/

SEXTONÅRINGEN KVAR PÅ VÄRLDSSCENEN
Vem: Greta Thunberg
Några dagar in på 2019 fyllde Sveriges mest kända 15-åring 16 år.
På bara några månader blev Greta Thunberg en världsberömd klimataktivist. Hennes skolstrejk för klimatet spred sig under hösten till ett 100-tal platser i Sverige - och till över 15 länder.

Vid klimatmötet i Katowice talade Greta Thunberg från stolen bredvid FNs generalsekreterare. Och i december fanns hon på Time Magazines lista över världens mest inflytelserika tonåringar.
Inget tyder på att vare sig engagemanget eller synligheten kommer att avta under 2019.

(DN 2018.12.31)

DN 3 oktober Hanna Grosshög
PUBLIC SERVICE
Flera tv- och radiokanaler läggs ned i Danmark. Samtidigt får staten mer att säga till om. DR är det senaste i raden  av europeiska exempel där politikerna får mer makt över public service innehåll.


DEN OKUVLIGAS KOMMENTAR; Det kan gå likadant i Sverige
.
.........................
........................

Jens Littorin i DN 29 september 2018.
Göteborgsförorten Gårdsten är ett av de utsatta områdena.
Gårdsten är nu på väg bort från listan på de svåra områdena.
Drygt 2000 färre anmälda brott visar på detta liksom det nu ständigt närvarande bostadsbolaget och insatser för förbättrade skolresultat
- Det är nu tryggare. Folk talar med varandra, säger hyresgäster.
Tusentals står i kö för att flytta hit.
Här ska bli en blandstad med både hyresrätter och köpta lägenheter och radhus.
Man väntar på flera  butiker och institutioner
som t ex ett Apotek.

Gårdsten är en påminnelse om att en negativ utveckling kan vändas. Det behövs hårt, resurskrävande och långsiktigt arbete som inbegriper skola, poliser, bostadsbolag, socialtjänst,föreningsliv,  näringsliv och andra engagerade i området.
VÄND PÅ UTVECKLINGEN I DE UTSATTA OMRÅDENA!
.......................
........................

AFTONBLADET 19 febr 2018 Karin Pettersson
"I tider som saknar hopp finns inte något större fängelse än
framtiden. Håll fast i hoppet, solidariteten och framtidstron. Det är
det som leder framåt.".
............................
..........................
AFTONBLADET  5 febr 2018
 Koboltbrytningen bl a i Kongo sker under helt ohållbara förhållanden.
Utan skyddsutrustning får pojkar krypa in i gruvgångarna.
Efterfrågan på kobolt har blivit allt större, bl a till elbilar.
.....................
................
DN 4 febr 2018 Erik Ohlsson
En storköpare av svenskt krigsmaterial.
Förenade  Arabemiraten är en jätte på den globala vapenmarknaden och
en av de största kunderna för svenska tillverkare av krigsmaterial,
trots landets krigföring i Jemen.
............................
..............................
DN 4 febr 2018 Annika Wilhelmson
FN.Rekryteringen av barnsoldater ökar.
FN anklagar både Huthirebellerna och Jemens nationella armé för att
rekrytera allt fler barnsoldater.
I rapporten anklagas också den saudiledda koalitionen för att ha dödat
många barn i anfall mot skolor och bostäder.
.........................
.........................
AFTONBLADET 3 febr 2018 Daniel Swedin
Ju större skolklasser desto större vinster.
Den privata skoljätten Academia rapporterar att vinsten för det
senaste kvartalet ökade med 16,9 % och landade på 166 miljoner.
Det är mumma för aktieägarna.
Det som bidrar t ex större skolklasser, lägre lärarlöner, Ofta saknas
skolbibliotek och gymnastiksalar.
.............................
.............................
METRO 31 januari 2018 Kajsa Ekis Ekman.

Ingen talar om hur företagen beskattar oss.
Vad är profit?
Inget annat än skatt på arbete som går till kapitalisten.
Och till skillnad från den skatt vi betalar till staten får vi
ingenting tillbaka  av den skatt vi betalar till företagsägaren.
T ex skola, sjukvård, polis, brandkår och annan samhällsservice.
..........................
..........................

DN 30 jan.2018 Björn af Kleen
Under sitt första år som president har Donald Trump drastiskt
förändrat den amerikanska statsapparaten.
............................
............................
.DN 11 jan 2018 Ulrika By
Bostadskrisen i Stockholm slår allt hårdare mot de barn som drabbas.
De lever utan fast adress med föräldrar som betalar svarta ockerhyror,
de tvingas ljuga i skolan och kan aldrig ta hem kompisar.
......................
.....................

31 dec 2017 DN 31 dec 2017
Anteckningar i samtiden
En man har gripits misstänkt  för mordet på den FN-medarbetaren Zaida Catalán.
Det meddelar myndigheter i Kongo-Kinshasa.

-------

DN 30 DEC 2017 ÅRSAVSLUTNING
Erik Helmerson
Zaida Catalán (1980-2017)
"Jag har kommit till vägs ände i partiet och vill gå vidare där jag kan utvecklas" sade den unga miljöpartisten och juristen Zaida Catalán år 2010.
Hon lämnade partipolitiken och tog på sig en rad  internationella EU-uppdrag.
Hennes sista jobb var att för FN undersöka eventuella brott mot de mänskliga rättigheterna i det osedvanligt grymma kriget i Kongo-Kinshasa.

Zaida Catalán mördades i mars tillsammans med sin amerikanska kollega Michael Sharp. De faktiska omständigheterna bakom mordet är ännu oklara och nya uppgifter tillkommer fortfarande.

På senare år har kvinnors roll i konfliktlösning lyfts fram alltmer. Redan år 2000 slog FN fast att de har en viktig roll som medlare,men sedan dess har det lilla som skett skett långsamt. Om kvinnor saknas när vapnen skall läggas ner är det svårare att få till fredsvillkor som gynnar den kvinnliga befolkningen. Det finns forskning som visar att ju fler kvinnor som inkluderas i fredsarbetet, desto hållbarare fred. Bland annat för  att de tenderar att inte "glömma" frågor om social och ekonomisk rättvisa.

Zaida Catalán var en av de modiga människor som försöker lösa konflikter på plats, inte genom ombud. Det är av stor vikt att mordet på henne klaras upp.
..........................
BEN
………………………

JOHAN SVEDJEDAL DN 30 JULI 2017
Ur Svedjedals kommande biografi om Karin Boye.
Karin Boye kunde konsten att trilskas.
"Från tjugofemårsåldern och några år framåt var hon starkt engagerad i Clarté (studentvänstern), inläst på socialism och marxism, skarpt kritisk mot kapitalismens avarter"
"Hon hade ett feministiskt engagemang till analysen av orättvisorna mellan klasser och olika länder lade hon den av ojämlikheten mellan könen."Vid början av 30-talet kom Boyes politiska intresse alltmer att riktas mot frågor om krigshets, intolerans och totalitära idéer. Nazismens frammarsch i Tyskland betraktade hon först med förvåning, sedan med fascination, skräck och avsky."
(också mer skeptisk mot Sovjetunionen.)
"Världshändelserna bakom allt detta hade Boye följt under många år, då hon hade utvecklats till en av sin tids betydande antinazistiska intellektuella. Vägen dit hade dock sina särskilda krokar.
..........................
........................
NINA BJÖRK DN 1 juli 2017

"Vi vet att rutavdraget utnyttjas mest i de kommuner där inkomsterna är högst och tvärtom - ju lägre medelinkomst desto färre människor som gör avdraget. Vi kan, som de liberala debattörerna gör, kalla det valfrihet  Vi kan också helt enkelt kalla det orättvisa."

......................
.......................
DN 26 JUNI 2017 Hanna Eklund DN
Hur ska Storbritannien utanför EU se ut?
Bara högutbildade invandrare ska få uppehållstillstånd , ökad frIhandel och lägre företagsskatt.
....................
..................

Juni 2017 Hem & Hyra
Ökat antal barn utan hem.
Minst 5390 barn är hemlösa i Sveriges 25 största kommuner, visar Rädda Barnens nya rapport.
Antalet barnfamiljer utan eget hem har ökat sedan tidigare mätningar-särskilt i landets tre störst stöder.
En annan trend är att fler barn och mammor som varit offer för våld blir utestängda från bostadsmarknaden.
..................
....................
19 juni 2017 DN
Tiggeriet bör inte förbjudas-att be om livets nödtorft är en mänsklig rättighet.
(DO Hög tid att syna människosynen)
.........................
......................... 

19 maj 2017
KATASTROFEN I SYDSUDAN DN
7,5 miljoner sydsudaneser, omkring två tredjedelar av befolkningen behöver humanitär hjälp enligt FN.
Omkring 3,6 miljoner människor har flytt från sina hem på grund av konflikten. Livsmedelsförsörjningen är osäker för 5,9 miljoner sydsudaneser enligt EU.
...........................
....................

13 maj 2017 TT
Minst 5000 barn hemlösa i Sverige.
Tusentals svenska barn har inget hem-de tvingas från det ena tillfälliga boendet till andra, små bostäder som inte sällan är angripna av skadedjur och mögel. Men ingen vet hur många de utsatta barnen är.
..........................
.........................

4 maj 2017 Alf Hornborg (DN)
"Missnöjet med dagens politiska ledare bör inte avfärdas med okunnighet. Ekonomisk polarisering, förödande finanskriser och global uppvärmning visar att nyliberalismens hyllning till världshandelns välsignelser inte håller-"

"Sedan 2015 äger 1 procent av världens befolkning mer än övriga 99 procent."
........................
........................

3 maj 2017 Agneta Pleijel (DN)
Ang. afghanpojkarna.
"Men de nya asylreglarna åstadkomna  i panik-begränsade uppehållstillstånd,är hinder för familjeåterförening och utvisning om hen tjänat ett på hundra för litet  en månad-leder inte till integration utan till klyftor."

"Vore jag Gud," skrev  Astrid Lindgren i en dikt, "då skulle jag jag gråta över människorna/dem som jag har skapat till min avbild/..Och så alla barnen/alla,alla barnen/dem skulle jag gråta över /allra mest skulle jag gråta över/allra mest./Ja,vore jag Gud"
........................
.......................

22 april 2017 Anna-Lena Laurén (DN)
" Till saken hör att jag tror på godhet- -jag gör det mycket starkt. I Ryssland har jag sett hur människor i de svåraste av situationer kan välja att vara goda. De har lärt mig att man som människa nästan alltid kan välja att vara just det; en god människa."
...........................
.......................... Susan Faludi intervjuas av Martin Gelin i DN 18 mars 2017

(När hon besökte Ungern.)
Det var en tid som sammanföll med högerpopulismens framfart i Ungern. Faludi kunde på nära håll följa  hur regeringspartiet Fidesz förvandlades från ett liberalt mittenparti till ett auktoritärt parti på högerkanten. Samtidigt växte det högerextrema Jobbik., där flera medlemmar öppet kallade sig nazister. På Budapests avenyer såg hon högerextrema medborgargarden tåga fram.. Antisemitiska trakasserier blev en del av vardagen.En Raoul Wallenbergstaty kläddes med blodiga grisfötter. En prideparad bombarderades av ruttna grönsaker, ballonger fyllda med avföring och högerextremister som vrålade "Skicka bögarna ner i floden! Och sen judarna!"

DO KOMMENTAR: Historien nästan kopierar sig. Många ungrare verkar inte ha gjort upp med sina rötter i fascism och nazism.
I den här utgåvan av DEN OKUVLIGA berättar vi om Raoul Wallenberg och hans kamp att rädda judar i Budapest. Pilkorsarna-de ungerska fascisterna gjorde så här med många judar vid Donaus strand. De ställde upp dem vid floden och sköt dem så att de döda kropparna föll ner i floden och fördes bort.
Den svartbruna rörelsen sticker nu alltmer upp sitt tryne. Vi har vår del i Sverige med bl a Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen.
Vad behövs av oss? Kunskaper, insikt och att okuvligt stå emot de mörka krafterna. Vi får inte vara naiva och blåögda.

Läs om Raoul Wallenberg i utgåva 37:s Böcker.

-------------------------------------------------

DN 6 mars 2017

"Var tredje bil måste bort i Stockholm.

..................................

DN 4 mars 2017
Per Kågeson
"Redan idag kostar trängseln i Stockholmstrafiken 6.5 miljarder på ett år. En trafikökning med några få procent kan leda till en kraftigt förvärrad situation när man nu ligger nära kapacitetstaket. Med en väntad tillväxt på 17 procent till 2025 måste åtgärder vidtas nu, särskilt som tänkbara åtgärder tar tid att genomföra."
..............................
8 februari DN
Maria Perers
"Enormt slöseri att slänga ut fungerande kök."

OKUVLIG KOMMENTAR:
Genom onödiga renoveringar av hyreslägenheter så kan hyrorna ökas, ibland så mycket att hyresgäster inte kan bo kvar. Så rensar man så att man får en ökad segregering. Rikare för sig och fattigare för sig.
.........................
---------------------------------              

Återvinningen saboteras med falsk statistik. Plast har bränts upp istället för att återvinnas.
..................

................................

7 februari 2017 DN
Kristina Lindquist
Slöjförbud, hotad aborträtt,antifeminism.
Högerpopulism använder auktoritära övertoner-.
Man är emot alla stöd till organisationer och andra som som är positiva till aborter.
..........................
............................
Björn Wiman. 5/2 -17
Vi måste våga tänka historiskt för att inse vad som kan hända.
"Kan historien rädda oss från oss själva?"
Det är att inse att ingenting är oundvikligt.
-------------------

..................
 
30 JANUARI 2017

OLA LARSMO HAR FÅTT LAGERCRANTZEN (DNs KRITIKERPRIS)
Motivering: Årets pristagare är en folkupplysare som inte viker för historiens svartaste sidor-han vet att de måste exponeras för att vi ska förstå framtiden. Oförtrutet frilägger han hur idéer och föreställningar tar plats i språket och kulturen, Med en ständigt stark etisk ledton försvarar
han det fria ordet och solidariteten med dem som utövar det.
Ola Larsmo  är en kritiker som tiden har gjort absolut oumbärlig. Därför får han Lagercrantzen 2017.

INTERVJU MED OLA LARSMO
AV ÅSA BECKMAN 30 JANUARI 2017

¤Några av dina viktigaste artiklar under det senaste året har handlat om hatspråk.
-Ja, det pågår en kamp om språket just nu. Någon har lyckats övertyga oss om att landet är i fara. Att det går en våldsvåg genom Sverige. Att vi inte ska våga oss till badhusen, Man skrämmer och jagar upp människor tills de törstar efter enkla lösningar.

¤Ser du det som en medveten destabilisering?
-Ja, rädslan är målet. Oavsett om vi talar om terrorgruppen Baader.Meinhof på 70-talet eller högerextremister och islamister idag.

¤Han säger att den växande folkfrustrationen är en reaktion på ett par decennier där många blivit osannolikt rika och andras möjligheter kraftigt försämrats.
-Titta på USA. Där har många fått svårt att hålla sig kvar på föräldrarnas levnadsstandard. De har kanske tre jobb och kan ändå inte skicka barnen till college- När människor inte  längre får möjligheter att förbättra sina liv försvinner hoppet ur samhället.
Vi befinner oss i en högerextrem parentes. Den kan bli fruktansvärd, det blev den förra
+gången. Men yngre människor har andra värderingar, de vill ha mångfald, de vill ha öppna samhällen, Det går aldrig att stoppa.
"En öppen stad, ej en befäst , bygger vi  gemensamt. Dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet." (Ragnar Thorsies dikt Sundbybergsprologen)..Ett öppet och jämlikt samhälle.på rätt  skapar en tillit som håller samhället på rätt köl. Där ingår bildning och kunskap. Svårare är det faktiskt inte.

...............................

27 JAN 2017 DN sämre värld.

(Trump Med lögnen som metod)
Enligt läckta dokument tänker Trump återupprätta CIA:s hemliga fängelser för misstänkta terrorister. Han vill åter tillåta skendränkning.

DO KOMMENTAR:  Trump tar steg efter steg för ökning av tortyr. Mänskliga rättigheter hotas  alltmer.
När världens supermakt använder sig av tortyr blir det en
sämre och omänskligare värld.Andra länder tycker enligt tidigare erfarenheter att det är OK med tortyr. Kriget mot terrorister tillåter nästan allt.
Det behövs ett bestämt motstånd mot Trump och hans idéer.

----------------------------
27 JAN 2017 DN Matilda Molander

"Det är 72 år sedan Auschwitz befriades.
Sedan dess har vi förfasats över de brott som begicks, och imponerats av för de människor som vågade stå upp för det som var rätt.Vi undrar
hur den tysta majoriteten bara kunde stå bredvid,samtidigt som vi hoppas att vi hade varit bland dem som vågade kämpa emot, om vi hade varit med då."
"Grymheter kommer krypande och för att kunna agera innan det är försent måste vi vara vaksamma.Det är nu vi prövas.
----------------------------
.................................

VI VILL HA EN JORD UTAN VAPEN
LIV OCH INTE DÖD

KÄRNVAPEN
Vi  har nu en värld styrd av hänsynslösa härskare som Putin och Trump som mycket väl kan använda dem. Allt för maktens skull.
'
Följande länder har kärnvapen:USA,Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Israel, Kina, Pakistan, Indien, Nordkorea.
------------------
-----------------------

27 JANUARI 2017 LORETTA NAPOLEONI DN

"Utmärkande för alla terrorister, liksom för diktatorer och absoluta monarker, är enligt Loretta Napoleoni  att de tar sig rätten att leka Gud, att bestämma vem som ska leva och vem som ska dö, eftersom de tror sig vara utvalda."

(Se essay Motstånd utgåva 37)

16 januari 2017
Allt fler har börjat tala om de skador som ojämlikhet medför och ökande klyftor har av flera setts som en faktor som påverkade presidentvalet i USA och Brexitomröstningen i Storbritannien. Än så länge har dock inte insikterna landat i tillräckliga politiska åtgärder. (Oxfam)

............................
............................

21 september 2016
Författaren och människorättsaktivisten Asli Erdogan får årets Tucholskypris av Svenska PEN.
Hon är född i Istanbul och är en av den turkiska samtidslitteraturens största namn. Hon är fängslad utan rättegång och saknar tillgång till läkarvård. Hon fängslades efter en polisrazzia mot dagstidningen där hon är kolumnist.

...........................
..............................

14 september 2016
Sara Abdollahi:
"När världen kräver av oss att skapa en fiende
som vi sedan kan förgöra
bör vi komma ihåg
att det kan vara vi
som står på tur för att själva bli den fienden.
..........................
.....................

7 september 2016

Varannan flykting(28 miljoner) i världen är ett barn.Barn är en tredjedel av världens befolkning, men de utgör hälften av alla flyktingar enligt en rapport från Unicef. Många flyr ensamma och löper stor risk för övergrepp.
..........................
..........................

-DN 28 augusti 2016 Erik Ohlsson
Tidigt på morgonen den 2 september sköljdes treårige Alan Kurdis kropp upp på en strand i den turkiska badorten Bodrum.
......................
DN 27 augusti 2016 Jerry Sarnecki
Förr eller senare kommer de som har invandrat hit, deras barn eller barnbarn att skaffa sig utbildning och arbete och lämna den fattiga förorten. Hastigheten på denna process beror i stor utsträckning på samhällets förmåga att integrera de människor som kommer hit.
…………….
Rysare om modern fattigdom DN 27 augusti 2016
Charlotta von Zweigbergks roman "Fattigfällan" skildrar en kvinna som faller igenom alla skyddsnät. Boken borde bli en lärobok i grundekonomi för alla.
……………………

Bard i DN 21 augusti 2016
Förbjuda tiggeri ,där sa jag lite tokigt, förbjuda att ge skulle det förstås vara. (Regeringen)
....................

Syrien: DN 20 augusti 2016
Femårige Omran överlevde onsdagens bombattack i Aleppo.
"Han varken grät eller skrek när vi behandlade honom,så chockad var han."
……………
Heidi Fried DN 18 augusti 2016
"Svenska värderingar finns inte."
……………………
MIGRANTER I ÖVERFULLA BÅTAR RÄDDADES
TT 22 juli 2016

Italien.
"Fler än tusen migranter räddades på torsdagen från åtta olika båtar i Medelhavet,meddelar italienska kustbevakningen . Samtidigt hittades 17 omkomna.
Man räknade till 1128 räddade efter räddningsinsatserna . Migranterna fanns ombord på fem gummibåtar och tre andra båtar utanför Sicilien.

Fartyg från flera europeiska länder deltog i räddningsarbetet.
DO KOMMENTAR : Migrationen fortsätter, men händelserna med de döda och skadade kommer mer och mer i skymundan. Media och vi själva måste fortsätta uppmärksamma och hjälpa flyktingarna.
Vi kan mer!
……………………….

Sara Stridsberg DN 16 augusti 2016
"När jag ser migranterna från Östeuropa med sina utsträckta händer finns han där i skuggorna."
…………

15 augusti 2016
Andra ord i veckan DN

VÄLFÄRDSBOLAGEN
Riskkapitalisterna tar hem vinsterna i välfärden. De verkar se börsen som räddningen. Nu ska ännu ett bolag , Internationella engelska skolan, IES, noteras .enligt Dagens industri.
……………..

DN 26 juli 2016 Erik Ohlsson
Sjukhus mål för regimens bombanfall
Helgen 24 juli angrep syriska plan med stöd av ryska plan.
Bland offren fanns spädbarn.En syrisk läkare berättar:
"Jag såg döda barn,sönderslitna kroppar,patienter som skrek i ångest och smärta. Människor förblödde framför mina ögon och det finns inget jag kunde göra."
.......................

DN 20 juli 2016.Aase Berg: Mitt jobb är att avslöja undertexter.
"Det som är monstret i andra är monstret också i mig.Och- även i dig.
………………

Aftonbladet 20 juli 2016:Linnea Swedenmark: Låt asyllagen bli en kort parantes.
"Idag lägger sig Sverige på EU:s miniminivå för asylsökandes rättigheter.Uppehållstillstånd blir tidsbegränsade i stället för permanenta.
Barn skiljs från sina föräldrar.
Låt detta bli en skamfylld och ovärdig parentes i svensk historia."
......................
DO KOMMENTAR: Instämmer.
........................................
.............................................

...............

19 juli 2016 DN Mats O Svensson
NATUR (EKO)LYRIK

"Miljöförstöringen.
Vissa reagerar med förskräckelse,andra försvarar sig med likgiltighetens mask,andra förnekar."
Men det finns också det viktigaste,ett motstånd "att skriva fram en världsbild där människan inte står i centrum, alltså en icke-antropocentrisk."
Adam placerades i världens centrum för att namnge och ordna världen efter eget behag, en maktordning som reglerar hur vi förhåller oss till andra människor som andra arter. En patriarkal ordning som möjliggör förtryck och rättfärdigar det för havets ekosystem förödande fisket."

"även utan oss människor kommer livet att fortgå .Ekosystemet förändrar men återhämtar sig"
DO KOMMENTAR: Lyriken,poesin, drabbar oss ofta med några få rader.
Därför har den en stor men många gånger en undervärderad plats i kulturen och samhällslivet. Den har möjlighet att nå ända in i våra tankar och hjärtan.
...................................
..............

FAKTA 11 juli 2016
JORDENS BEFOLKNING

Någon gång nästa år blir vi 7,5 miljarder människor. Åtta miljarder, troligen 2024.Ytterligare tre miljardpassager kommer att passeras.
Sedan blir vi inte fler

I tusentals år ökade världens befolkning knappt alls. När barnadödligheten började sjunka i början av 1800-talet tog tillväxten fart. Kulmen nåddes på 1960-talet. Jordens befolkning ökade då med drygt 2 procent per år.
Efter hand började folk skaffa färre barn. Idag föds i genomsnitt 2,4 barn per kvinna .Ökningstakten är lite drygt hälften så hög som för 50 år sedan.
Antalet barn har slutat öka. Att vi ändå blir drygt tre miljarder till beror på en oundviklig ökning av antalet vuxna när de stora barnkullarna som redan fötts växer upp."
FN-prognos.
………………..

DN 7 juli 2016

FAKTA: "Migrationsöverkommelsen mellan regeringen och de fyra borgerliga partierna slöts den 23 oktober 2015 som ett sätt att hantera den pågående flyktingkrisen.
Överenskommelsen omfattar 21 punkter, bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel i stället för permanenta när en person söker asyl i Sverige.
Därefter har regeringen på egen hand beslutat om ytterligare skärpningar i migrationspolitiken. Bland annat har möjligheten till familjeåterförening försvårats."
.......................

DN 6 juli 2016
I en intervju med nationalekonomen Joakim Ruist:
Trots alla kostnader är du för ett fortsatt generöst flyktingmottagande. Varför är det viktigt för Sverige?

"Mycket av det som gör Sverige starkt är att vi har ett samhälle där vi tar hand om de svaga.
När alla i landet är så starka jämfört med miljarder människor i resten av världen,kan inte den generositeten stanna vid våra gränser.Då kan vi inte upprätthålla bilden av ett solidariskt samhälle."
........................

DN 16 maj 2016 DN
CIA såg till att Mandela fängslades.
..............
DO KOMMENTAR: Vem är förvånad?
…………………….
DN 25 april 2016 DN
Som ekonomer vet vi att vinsterna av invandring brukar vara större än förlusterna.
-----------------
9 april 2016 Psaltaren 146

Lita aldrig på mäktiga män.
Utan på den som har gjort himmel och jord och allt som finns i dem och som aldrig sviker sina löften.
Han ger de förtryckta deras rätt,
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna.
Herren öppnar de de blindas ögon.
Herren rätar krökta ryggar.
Herren älskar de trogna.
Herren ger främlingar skydd,
stöder de faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer.
...........................
DO kommentar: En text också i vår tid. Mat till alla,rättvisa.Och omsorg om de svaga och skydd åt invandraren. En text mot förtryckarna och fifflarna. Och om att vi alla har ansvar för jorden och universum.
Det är ett manifest för vår tid. Med hjälp av det kan vi se hur det borde vara.
...................................
DN 25 april 2016
Lycka är ingen applikation som du kan ladda ned i mobiltelefonen.
(Påven Franciskus)
Lycka är förmågan att kunna välja rätt väg. ((Inför 70 000 tonåringar på S:t Petersplatsen)

.......................
April 2016 Republikanska föreningen.
Monarkin hör hemma i det förgångna. Jämlikheten finns i republiken, inte i monarkin.
...............................
5 april 2016 DN Martin Gelin.
Sanders kampanj har förändrat Demokraterna.
Under åren efter finanskrisen 2008 har den amerikanska vänstern mobiliserats och fått en ny energi, som organiserats i grupper som Black Lives Matter, den ekonomiskt radikala Occupyrörelsen och Fight for 15, som fört en framgångsrik kampanj för höjd minimilön.
..........................
5 april 2016 DN Jan Eklund
Bedragarna på skojarnas marknad har kommit undan för lätt.
Skatteparadis utgör ,som den franske ekonomen Piketty påpekat ,en av de främsta drivkrafterna bakom den växande ekonomiska ojämlikheten. Och därmed blir också ett allvarligt hot mot den moderna demokratin som vi känner den.
Det sociala kontraktet bryts i den stund då vissa inte längre anser sig behöva betala skatt.
...................................
1 april 2016 Metro Jennie Karlsson
De apparater man på goda grunder bygger upp idag för övervakning av datorer och datakommunikation kan i morgon styras av någon annan och användas för andra ändamål än de vi tänkt. Då kan det vara svårt att backa tillbaka.
...........................

27 mars 2016 DN Peter Wolodarski
IS vill inget hellre än att muslimer ges skäl att känna sig utstötta från den västliga gemenskapen.
DO kommentar: Också segregationen.
……………

DN 27 mars Jannike Kihlberg
Sydöstra Sverige hotas av vattenbrist Situationen påminner om de framtida problemen med dricksvatten som klimatförändringarna kan föra med sig.
………………………………
27 mars 2016 DN Björn af Kleen
Som många kosmopolitiska städer utmärks Bryssel av skarpa klasskillnader. Belgien är ett av Europas rikaste länder mätt i BNP per capita.
Samtidigt är skolorna katastrofala . Bortser man från de absoluta toppskolorna lämnas 40 procent av de 16-åriga eleverna i Bryssel skolan utan examina.
Det finns i snitt 112 kandidater på varje nytt arbete utan krav på utbildning.
...........................
26 mars DN Jessica Ritzén
"Jag ger mig inte förrän jag är klar," säger en taxiförare som berättar om omänskliga villkor i taxibranschen, Det behövs kollektivavtal och justa villkor. Det måste gå att leva på sin lön.
8 mars 2016 Irma Allen
Andreas Malms avhandling om ångmaskinen. Om samspelet mellan miljö och makt.
......
Av koldioxidutsläppen så är det inte mänskligheten som sådan som släpper ut mest utan de som är rika och har makt .
Somliga är mer ansvariga än andra.
Ofta sägs det att de förnyelsebara källorna inte är tillräckligt konkurrenskraftiga -att marknaden måste få bestämma.
Teknologin tjänar sociala målsättningar. För att tvinga fram övergången måste vi ta strid mot de maktstrukturer som hindrar denna övergång.
Det behövs en planerad ekonomisk recession.
Lördag 5 mars 2016 DN

"Gräsrotsrörelsen Pat Jasan i Burma kämpar mot det drogmissbruk som förstör tillvaron för många i landets fattiga områden.
I början av februari organiserade de en vandring med tusentals deltagare för att förstöra fält med opievallmo. Aktionerna ses dock inte med blida ögon av byborna och det har förekommit sammanstötningar där medlemmar Pat Jasan har skadats,."
......................
DO kommentar: Det är konstigt att vi tillåter narkotikamissbruket, som är ett så stort lidande för så många människor. Vi behöver stärka motkrafterna-
.......................
.......................
David Graeber Reglernas utopi.Om teknologi,enfald och byråkratins hemliga fröjder. DN 5 mars 2016 Lars Linder

" Skuldsättning har genom hela historien varit ett maktinstrument,nära förbundet med slaveri och våldsutövning."

DO kommentar: Den som är satt i skuld är inte fri.
…………………………..

5 mars 2016 DN Jens Kärrman
Landsting och kommuner ska få tio miljarder extra.

Mer pengar till kommuner och landsting för att kunna anställa mer personal har varit ett av Vänsterpartiets viktigaste krav i förhandlingarna med regeringen. Vi ser de stora behoven i allt från skola till vårdcentraler.
Satsningen ska ge ca 30 000 nya jobb i välfärden.
........................
DO kommentar;
Det finns en rad viktiga arbetsuppgifter som behöver utföras.
Och det finns många arbetslösa som behöver jobb.
Det är ett slöseri med mänsklig arbetskraft och en tragedi för den enskilde att inte ha något jobb.
Och det finns pengar. Banker går med över 100 miljarder i vinst varje år,
Mångmiljonärer skattefifflar. Och en hel del har för mycket pengar.Så vi behöver satsa på uppgifter för dem som har för lite pengar. Alla som kan behöver arbeta och till löner vi kan leva på.
.....................................

Fredag 4 mars 2016 DN Lars H Gustafsson
Vilka får rymmas i ett vi?
Alla tillhör vi samma människosläkte, ingen får ställas utanför. Eller som i kyrkans nattvardsbön . "Ett enda bröd och en enda mänsklighet."
En livshållning som slår vakt om alla människors lika värde revolterar mot alla försök att upprätta maktordningar med ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, nationstillhörighet, religion eller ekonomisk styrka som grund. Men den hatar ett folkvälde som i demokratins namn exkluderar ,marginaliserar eller åsidosätter mänskliga rättigheter.
...................................
Torsdag 25 februari 2016 DN Heidi Fried
Asylfrågan. Fördomarna mot det främmande hindrar hjälpen till de olycksdrabbade.
Men vi misstog oss , ungrarna gick i tyskarnas ledband. Det var inte svårt att mobilisera deras ingrodda fördomar mot judar.
Människor vill alltid ha en syndabock.
Heidi Fried skriver att fördomar finns överallt och i alla tider,Hon vädjar till Sverige, Var lika generös mot syrierna som ni var mot oss. Jag är säker på att du inte kommer att ångra dig.

__________________

Söndagen den 28 februari
30 år sedan Olof Palme mördades.

Under hans statsministertid
infördes den första jämställdhetslagen

sambeskattningen upphörde vilket gjorde det lättare för kvinnorna att komma ut i arbetslivet

infördes 40 timmars arbetsvecka

infördes pension vid 65 års ålder

byggde ut föräldraförsäkringen

tog tydlig ställning mot apartheid
--------------
DO KOMMENTAR 70 talet var en reformtid.
Och politik är att vilja. Idag borde det vara ett jämlikt samhälle.vi kämpar för.
……………………..
DN 17 februari 2016
Malin Ullgren

"Carl Johan Love Almqvists "Det går an." är inte bara en bra roman, utan också en text som format svenskt samhällsliv."
..........................
DO KOMMENTAR:Almqvist är en av huvudpersonerna i romansviten DEN NYA TIDEN. Den tredje delen Den bleka dagen går nu som roman i DEN OKUVLIGA.
Det går an är en portalroman in till ett jämlikare samhälle. Den kom ut 1839.
................................

DN 17 februari 2016
Stefan Jonsson

"Underskottet av humanistisk och historisk kunskap leder till en stor övertro på meriter, mätningar, fakta och kortsiktiga prognoser och till en lika stor oförmåga och etiskt ansvarsfull argumentation , i mediciner likaväl som samhällskunskapen och politiken."
......................
DO KOMMENTAR Det är en etikbrist i vår tid.
……………………

DEN OKUVLIGA UTGÅVA 33
14 februari 2016
"Fortsätt att bekämpa likgiltigheten."
………………………
DN 13 februari 2016
Erik Ohlsson

"Över huvud taget tycks de internationella ansträngningarna i Syrien just nu ha som främsta mål att dämpa, inte lösa konflikten. Samtidigt som flyktingströmmen ökar och dödstalen stiger."
..........................
DO KOMMENTAR. Det är bra att vi har korrespondenter som Erik Ohlsson som gör att vi är informerade och blir engagerade om situationen i Syrien,
en av vår tids stora katastrofer.
————————————
DN 9 februari 2016
LO och Lärarförbunden.
Skolan idag är idag segregerad. Köerna till friskolorna är en orsak.
Bakom ligger elevernas socioekonomiska bakgrund.
.................
DO KOMMENTAR: Bostadssegregationen som också ger sitt utslag i skolsegregationen.
Stadsdelarna -de nya men också de gamla-behöver få en mer blandad befolkning och en standard värd namnet.
------------------------------
DN Lördag 19 december 2015
Axel Björklund
-Skulle det kunna bli att människorna i Västeuropa och Nordamerika väljer galna ledare? Det har ju hänt förut i Tyskland. Det kan hända igen.
................................
................................

Dagens Nyheter 4 december 2015
Roland Paulsen

Man skulle lika gärna kunna föreställa sig att nuvarande situation tas som intäkt
för att föra en offensiv omfördelningspolitik där vi som lever i besinningslöst överflöd tvingas dela med oss.
.......................
Kommentar DEN OKUVLIGA
I förra utgåvan (32) belyste vi behovet av en offensiv omfördelningspolitik.
Arbetslöshet är ett slöseri för samhället och en tragedi för människan.
..............................
...............................
Dagens Nyheter 29 november 2015
Björn Wiman:
"Äntligen? Åt dagens verklighet kan bara den hjärtlöse jubla.
"För dem har det aldrig handlat om att inte kunna ta emot fler flyktingar , utan om att inte vilja göra det."
..........................
................................

FLYKTINGKATASTROFEN

7 sept 2015 AB Förtvivlad pappas rop vid tåget.
"Snälla,behandla oss inte så här-vi är inte djur."
............................
----------------------------
DO Var är vår medmänsklighet?
.................................
………………………….

21 augusti 2015 Anne-Marie Lindgren AIP 33/215

Låg lön minskar inte segregationen.
Borgerligheten väljer att tro att det att det endast är arbetslöshet som skapar klyftor och segregation; så fort folk får jobb, om än aldrig så,lågbetalda, försvinner skillnaderna. Och den frustration skillnaderna skapar. Det är lika mycket nonsens som för hundra år sen.

...........................................
—————————————————————
IGELKOTTEN (Symbol för DEN OKUVLIGA)

1 augusti 2015 AB
En igelkott ska ha använts som fotboll.
En annan hittades med ett buntband runt halsen.
På flera håll har de små taggiga djuren utsatts för vanvård av människor. Fallen är inte unika.
En del har man slagit med pinnar och snärjt med snören. En unge hittades knivskuren.

DO KOMMENTAR: Igelkotten står för ett motstånd som vi solidariskt vill stödja. Vi ska stå på de små och svagas sida.
-----------------------------------------
...................................................

3 juli 2015 USA-bloggen.
Om USA hade skattefinansierade presidentval och en fristående valberedning så skulle t ex Sanders rent av kunnat vinna nästa års presidentval.
Men inte med dagens politiska system som efter Högsta Domstolens katastrofala domslut 2010 ger storfinansen ohämmad rätt att finansiera politiska kandidater.

DO KOMMENTAR: Är detta demokrati?
--------------------------------------
...............................................

9 juni 2015 DN Linus Hagström, Tom Lundberg (Forskare vid Försvarshögskolan)

"Vi menar dock att rysk aggressivitet åtminstone delvis bör ses som en produkt av den Nato-utvidgning som allt djupare har trängt in det Ryssland ser som sin intressesfär,, och som därmed kränkt rysk stormaktsidentitet. Ju starkare hotet från väst upplevs, desto mer desperat kan vi anta att Ryssland kommer att agera för att bekräfta denna stormaktsidentitet. Genom att cementera den ryska bilden av av en expansiv och respektlös västallians kan ett svenskt Nato-inträde därför skapa förutsättningar för ytterligare rysk aggression. På basis av denna analys rekommenderar vi att Sverige fortsätter att stå utanför organisationen.
…………………………

22 maj 2015 Aktuellt i politiken Anne-Marie Lindgren
Alla är bekymrade över svårigheterna för lågt utbildade invandrade att få jobb-samtidigt som vi tillåter arbetskraftsinvandring för precis den typen av jobb, som lågutbildade kan få. Det blir lika konstigt att EU-entrepenörer använder utstationerad och underbetald arbetskraft på svenska byggen , samtidigt som det, enligt uppgift finns 5000 byggnadsarbetare bland förra årets asylsökande.
……………………..

22 april 2015 DN MALIN ULLGREN

LYXTILLVARO
All mat inhandlades på dyra butiker, barnen åt tryffelpizza på en fin krog, hela familjen spelade tennis.
"Pengar detta laddade ord som tycks stå i ständig konflikt med ord som sinnlighet och fantasi, göms i stället bakom ett lent och blankt skynke av skönhet, smak och lust. "
"Ett sanningsenligt påpekande om pengar och hur o0jämnt de är förvandlas till en "trist attityd".

DO kommentar: Det som kallas klassklyftor.
…………………….

19 april DN 31 DEBATTÖRER OCH KULTURARBETARE

NEJ TILL SVERIGE SOM VÄRDLAND FÖR NATOS MILITÄRA ÖVNINGAR

Om en månad deltar sex Nato-länder i världens största flygövning i Norrland. Ett nytt avtal som snart börjar gälla för Sverige ännu närmare Nato. "Vi tror inte på militär upprustning och den nuvarande Nato-politiken gör Sverige till gisslan i det internationella spelet.
………………………….

9 april 2015 DN OLA LARSMO

STRIDEN I SD
"Striden inom SD beskrivs alltså som en strid mellan populisterna, som är redo att släppa gamla trosbekännelser om svensk renhet för maktens skull-och de "de renläriga". Man vill helst se pragmatiska ut. Men så har (höger)extrema) rörelser alltid skapat legitimitet-genom att skära av några utväxter. Ett tydligt brott med sitt förflutna skulle SD kunna markera på ett enda sätt; genom att byta namn och därmed bryta med det fascistiska SD som bildades på 80-talet. Men det bandet har man hittills inte velat kapa."
…………………………

26 mars 2015 DN Ola Larsmo

Spelar inte mänskliga rättigheter någon roll? Saudidebatten har åter satt moralen i politikens centrum. Ola Larsmo påminner om juristen Raphael Lemkin som ville göra människorätten global.

"Under en vecka rasar Saudidebatten i svenska medier. Att hävda
att mänskliga rättigheter ska spela en roll i Sveriges utrikespolitik framställs som kortsiktigt, klumpigt, ja rent av lite omoget. Jag undrar vilket land av smågnagare jag vaknat upp i. Och ett namn envisas att eka i mitt huvud: Raphael Lemkin".
.................
"Lemkin föddes 1901 i vad som nu är Vitryssland men då var Polen. Han gjorde kometkarriär som jurist och var snart åklagare i Warszawa. Tidigt intresserade han sig för 1915 års folkmord på armenier i vad som skulle bli Turkiet, då mellan en och en halv miljon människor mördades.. Frågan han ställde sig var varför det är ett brott att döda en människa , men inte en miljon?
Svaret blev; så länge du mördar dina egna medborgare kan ingen straffa dig."
" Lemkin blev själv tvungen att fly undan den nazistiska invasionen och hans familj mördades i Förintelsen."
............
"Det är 1945, då Eleanor Roosevelt arbetar med deklarationen om de mänskliga rättigheterna i Paris , som Lemkin får igenom en resolution om i FN om att "genocide" är ett brott mot mänskligheten."
"Den utslitne Lemkin faller ihop på en busshållplats i New York 1959 och dör strax efter."
.............
ALTERNATIVET TILL RÄTT ÄR HÄMND.SOM I SIN TUR STARTAR EN SPIRAL AV VÅLD.
............................

18 mars DN Stina Oscarson

"Och jag börjar som Sara (Lidman) med kriget och pengarna. För någonstans är det alltid där det börjar.. Jag protesterar mot att lägga sex miljarder extra på försvaret. Till vad räcker det? Att vi kan försvara oss en dag till? Kanske se skymten av ännu en ubåt? Jag förringar inte rädslan , men tänk vad vi kunnat få om samma summa satsats på att genom icke våldslig kamp, utbildning och diplomati förebygga konflikter."
" Ni hör hur absurt det låter; att arbetsrätt och miljöregler, som vi genom mångårig kamp har erövrat nu räknas som handelshinder. Vi är alltså på god väg att sälja ut vår demokrati."
................................... .

25 februari SvD Gunilla von Hall
De mänskliga tragediernas år.
ÅRSRAPPORT FRÅN AMNESTY
Ett katastrofalt år för de mänskliga rättigheterna . Så beskriver Amnesty International förra året, och nämner särskilt terrorgruppen Islamiska statens framfart. Men en känga ges även till ett handlingsförlamat FN som inte lyckas stoppa världens konflikter.
.......................

150127 Metro
Rekord i alkoholreklamen förra året.
Förra året satsades rekordmycket-nära 1400 miljoner kronor-på alkoholreklam. Unga vuxna pekas ut som en stor målgrupp.
………………………………
150110 SvD Per Lindvall
Det handlar inte bara om lokal betygsinflation utan också om att möjligheterna beror på föräldrarnas bostadsort,plånbok och kontaktnät.
……………………………….
DN 150103 Pontus Dalman
Om Werner Aspenströms dikter
Den visar att den som är minst kan ha en väldig, till sist tvingande styrka. Dikten talar också om ett enklare och konsumtionskritiskt sätt att leva. (Om dikten "Knytnäven vinner inte alla matcher.-början av 70.tal)
………………………….
141225
"Längtan till någonting är också en längtan från något" (Nina Björk)
"Man kan återvända hem, om man bara förstår att hemma är en plats där man aldrig har varit." (Ursula K. Le Guin)
……………………….
DN 141220 Hanna Fahl
Alla har inte råd att handla julklappar i Sverige. Det oroar mig. Vet ni hur mycket vi som har råd julhandlar för i år? 68 miljarder.
……………………….
DN 141218 Gail Collins
CIA överlät de okonventionella förhörsmetoderna till inhyrda specialister. I verkligheten rörde det sig om tortyr- och"specialisterna " var klåpare.
………………………
DN.se 141204 Ola Larsmo.
"På 30-talet ställde liberalerna upp för den svenska demokratin. Men idag är skyttegravarna viktigare än det humanistiska arvet. Nu handlar det om vilket inflytande den svenska nyfascismen ska ska få."
...........................
DN 141111 Sverker Sörlin (I artikel av Lotten Wiklund)
Sverker Sörlins smärtsamma ledsjukdom fick honom att omvärdera
synen på svaghet och styrka. Framför allt blev det tydligt hur svaghet kan vara en tillgång.
...........................

141001 AB Eva Franchell.
"Om alla på jorden skulle leva på samma sätt som vi svenskar skulle det behövas 3,4 jordklot enligt Världsnaturfonden.
Orsaken är att vi är miljöbovar. Att vi kör bil och transporterar våra varor på vägarna.
Att vi äter för mycket kött.
Att vi köper varor från länder som t ex Kina, där stora mängder kol används i produktionen.
…………………………..

140929 DN David Brooks
" Klassiska författare från Aristoteles till Cicero och Montaigne beskriver vänskapen som den allra förnämsta mänskliga företeelsen .
Man kan leva utan äktenskap eller rättvisa eller heder men inte utan vänskap säger de.
Alla vänskapsband har positiva sociala effekter. Älskande står ansikte mot ansikte, men vänner står sida vid sida inför världen, och många gånger arbetar de för den.
Aristoteles säger att vänskap är samhällets hörnsten, Montaigne att den sprider universell värme."
…………………………

140925 DN Alternativa nobelpriset.
Edward Snowden fick pris-då säger UD nej.
-" När det gäller pristagare från fattiga länder som stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter hat UD stått bakom oss. Men när det gäller USA är det annorlunda." säger Ole von Uexkull som representerar Right Livelihoodstiftelsen. (tillkännagivandet fick inte ske på UD)
………………………………..

140914 SvD Johannes Ledel
"Regnskogen viktigare än tidigare känt.
Regnskogen har funnits i över 50 miljoner år, men har halverats i storlek sedan andra världskriget. Forskning visar också att regnskogen har en viktigare roll än vad vi tidigare har känt till enligt en färsk rapport.Mellan 2000 och 2012 har 1,1 miljon kvadratkilometer regnskog försvunnit..
Regnskogen är avgörande för matproduktion och levnadsvillkor förutom för klimatet och biologiska mångfalden."
LIVSAVGÖRANDE.
"Industrier som palmoljeplantager, olje-och gasproduktion och gruvdrift utgör hot mot världens regnskogar.
Mycket sker olagligt.(uppskattningsvis mellan 30 och 100 miljarder dollar om året (Jfr med det sammanlagda utvecklingsbiståndet på 134,8 miljarder dollar..
…………………………….

140911 Metro Göran Greider:
"När jag röstar väljer jag inte en pryl som jag kan ha i mitt hem. Jag väljer vilket samhälle jag vill ha, även för andra än mig själv."
…………………………….

140909 Sv D Kristian Leondoer om Georges Bernanos:
"För B var tron inte ett trevligt tilltal utan det hårdast tänkbara ödet."
"Jag har sett djävulen. Ondskan är en realitet."
"Om vi introducerar djävulen blir det svårt att undvika nåden, om man vill förklara människan."
----------------------------

140826 DN Pasi Sahlberg i en intervju av Philip Teir
SKOLAN.
"Sverige behöver nordisk modell.
Finländska skolan.
Han ger tre skäl till framgången:

"För det första har vi lyckats få grundskoleideologin att fungera i praktiken. Det är ju ursprungligen en modell vi hämtat från Sverige, idén om en likvärdig närskola för alla. Men vi har inte haft några friskolereformer, så resursstarka familjer kan inte plocka bort sina barn ur närskolan."

För det andra: "Den populära lärarutbildningen. Endast 7,6 procent av sökanden a kom in på lärarutbildningen i fjol." "Vi behöver en akademisk, forskningsbaserad lärarutbildning."

För det tredje: " Rektorn är skolans pedagogiska ledare, inte en administratör. Rektorerna i Finland har pedagogisk utbildning, de rekryteras inte från näringslivet."
................................

140809 DN Golnaz Hashemzadeh
"Det är lätt att vilja mana till kamp mot hatet. Det är lätt att i kampen mot hatet är alla vapen tillåtna. Men motsatsen till rasism är inte antirasism utan kärlek."
.............................

UTGÅVANS TAGG

Elsa Widding (född 1968)
är utsedd till "Sveriges bråkigaste kvinna".
Hon arbetade på näringsdepartementets ägarenhet. Hon varnade för Vattenfalls köp av det holländska bolaget Nuon. Prislappen var alltför hög och det har sen visat sig i flera miljardnedskrivningar. Det handlar om stora belopp.
Men trots varningarna genomförde Vattenfall och Maud Olofsson i regeringen Reinfeldt affären.
................
IGELKOTTENS TAGG

Utgåva 27

EtiReg

Fortsättning från tidigare utgåvor.

United Glass producerar glas åt New Waves. Dåliga förhållanden; löner och arbetsmiljö.

Fortum Dålig kundservice, stora bonusar.

Seven Eleven Hindrat rom att handla.

Monsanto: Genmanipulation.

Shell: oljeborrningar i Arktis.
.........................
DN 18 juli 2014: Torbjörn Tännsjö: "Vad de (invandrarna) lider under är ett traditionellt klassförtryck. De är fattiga, arbetslösa, och de kan i många fall se fram emot ett liv som jämfört med majoriteten i vårt land är underprivilegierat."
DO kommentar: Det är en solidarisk politik för jämlikhet som behövs,
...........................
SvD 16 juli 2014: Per Lindvall om bostäder: " Det rimliga vore att dessa subventioner riktades mot bostäder, där ett ökat utbud med normal marknadslogik också skulle dämpa prisutvecklingen "
DO kommentar: Om det är något som skall subventioneras är det hyresrätter. De behöver bli billigare så att människor har råd att bo där.
..................
DN 6 juli 2014: (Andreas Carlgren,Klas Eklund,Johan Rockström): "Framför allt borde målen för den ekonomiska politiken gälla det man faktiskt siktar på; folkhälsa, medellivslängd, inkomster, sysselsättning, sparande, budgetsaldo, bankstabilitet och vad det nu kan vara."
DO kommentar: jämlikhet,hållbarhet, jämställdhet, miljö, undervisning.
..........................
DN 6 juli 2014: "The Guardian låg tillsammans med Washington Post bakom förra årets Snowdenavslöjande , ett av det senaste decenniets viktigaste och mest modiga journalistiska arbeten.
För detta har tidningen fått utstå attacker från såväl den brittiska regeringen som konkurrenter i branschen .
Pressfriheten och den personliga integriteten sitter trångt i vår tid." (Peter Wolodarski)
............................
DN 12 juni 2014: "Svenska vapen skickas till Thailand."
DO KOMMENTAR: Stoppa vapenexporten!!
...........................
SvD 4 juni 2014: "Åtstramningarna i spåren av eurokrisen har urholkat de europeiska trygghetssystemen och slagit hårdast mot de mest sårbara i samhället, konstaterar Internationella arbetsorganisationen ILO. En fjärdedel av EU-invånarna lever nu i fattigdom." (Tomas Lundin)
.......................
SvD 3 juni 2014: Pisa urholkar skolan i tävlandets namn.
.......................
Metro 3 juni 2014: "Det existerar ett samband mellan sänkta skatter och sämre välfärd." (Göran Greider)
............................
DN 1 juni 2014: "Jag läste någonstans att Stockholm och Paris är Europas mest segregerade städer. Jag kan tänka mig att det stämmer med innerstaden och de skilda malmerna, öar och så förorterna.Man vet alltid var man befinner sig här." (Jens Lapidus)
..........................
DN 23 maj 2014: Yttrande av tidigare försvarsministern Thage G. Peterson i en artikel av Lena Sundström: "Vi behövde inte så många Gripenplan som vi beställde. Så enkelt är det."
DO kommentar: Så är det idag också.
......................
17 maj 2014. Följande citat från Stig Dagerman:
"Ordet är fritt för den som vågar ta det. Du har vågat, därför blir det ditt. (SvD Karin Thunberg)
...................
DN 17 maj 2014: "Ingen vet heller det exakta antalet romer som mördades av nazisterna, men i dagens Tyskland uppskattar man antalet till drygt 500000. ( Majgull Axelsson)
......................
DN 15 maj 2014: "Husby säger oss att den ekonomiska ojämlikheten är samhällets stora hot." (Alexandra Pascalidou)
....................
DN 10 maj 2014. "Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp"
(23 forskare och debattörer T ex Bengt Gustafsson,professor emeritus Uppsala universitet, Stefan Edman (författare och debattör)
........................
Metro 3 juni 2014: Känslig miljö i Arktis offras för oljetillgångar..
.......................

140312
Var ska Edwin Snowden få en fristad? EU, Sverige?
Eller är vi så rädda för stormakterna?
............................

140312
Vem ska ta ansvaret på byggena? Det borde vara huvudentrepenören..
………………………..

140312 DN Fortsättning om Franciskus. Peter Loewe
Citat från Franciskus:I "Först måste vi hela och förbinda människors sår. Resten får komma senare."
DEN OKUVLIGA Kommentar: Det är sant, men vi kanske samtidigt bör göra det som gör att vi blir hela människor på alla plan.
………………………….

DN 140311 Kultur sid 8 Pia Huss

"Heliga Johanna av Slakthussen". av Bertolt Brecht
"När kötthandlarna gör svindlande affärer under tiden för 20-talets börskrasch synliggörs också 2010-talets ekonomiska karusell, där en sinnessjukt hög fart slungar ut förlorarna att krossas mot marken. Riskkapitalister , som sätter de mångas tillvaro på spel, har genom historien oftast kommit undan utan större problem än möjligen lite skit på manschetterna."
LÄS MER: DEN OKUVLIGA 24 under flik Bok; Romanen Kairos.
......................

DN 140311 Om påven Franciskus av Ulla Gudmundson:
"Att befrielseteologins kärna-"optionen för de fattiga" nu är en del av kyrkans huvudfåra bekräftades nyligen av Gerhard Muller (prefekt för troskongregationen) och Gustavo Gutierrez (befrielseteologins grundare).
DEN OKUVLIGA Läs Om DEN OKUVLIGA.
......................................
DN Ledare 140305
DE FLESTA ÄR SOM VI: "Det finns några tydliga vägar att gå för att undvika segregation, fördomar och etniska konflikter. Den allra viktigaste handlar kanske om ordning och trygghet. När man låter ett bostadsområde förfalla till laglöshet blir resultatet att de som kan flyttar därifrån och de som är i störst behov av stöd lämnas kvar, i dubbel bemärkelse."
DEN OKUVLIGA KOMMENTAR: Det som behövs är blandad befolkning,bostäder som människor har råd att hyra, arbete och bättre villkor än nu för sjuka, arbetslösa, ensamstående föräldrar med barn,
samhällsservice, bra skolor och fritidsaktiviteter.
...................................
DN Debatt 140305
Nationalekonomerna i S forskningskommission:
"Skapa starkare incitament för arbetsgivare att erbjuda fasta anställningar."
DEN OKUVLIGA KOMMENTAR: Tillfälliga arbeten med osäkra villkor är negativa för de flesta människorna. Likaså ofrivilliga deltider. Osäkra, otrygga människor mår inte bra. Läs EtiReg längre ner så finner man konkreta exempel.
.............................

DN 140305 sid 19 TT:
LO:Stora löneskillnader.
"Inom arbetaryrken ligger den faktiska månadslönen för kvinnor på 17000 kronor, medan männen tjänar 23000 kronor per månad, enligt LO:s nya jämställdhetsbarometer.
Beräkningen tar hänsyn till att kvinnor arbetar deltid i betydligt större utsträckning än män.
Kvinnor inom tjänstemannayrken har enligt LO en faktisk månadslön på 27 400 kronor, mot männens 36 700 kronor."
DEN OKUVLIGA KOMMENTAR: Det behövs ett intensivare och målmedvetet arbete för jämställdhet."
Läs också DEN OKUVLIGA 22
.................................

Fritt vid läsning av Aftonbladet 1 mars 2014
Om man blir sjuk eller arbetslös är det lätt att gå från trygghet till total otrygghet.Man kan falla ner på helvetets botten.
DEN OKUVLIGAS KOMMENTAR: Varför behandlar vi de svagaste så .här?? Alla kan dessutom bli sjuka eller arbetslösa. Se också essayen Prekariatet.
…………………………………

DN 26 febr. 2014
Sämre hälsa Debattartikel av forskare.
" Kvinnorna uppvisade betydligt högre andel utsatthet för allvarligt sexuellt och psykiskt våld, medan männen rapporterade högre utsatthet för allvarligt fysiskt våld."
.........................

I förra utgåvan började vi med EtiReg för att visa på etikbrott hos olika företag.

EtiReg

Ryan Air
osäkra arbetsvillkor, dumpade löner fackföreningsfientliga, Den som läcker riskerar höga böter

Norwegian
anställa personal via bemanningsföretag, osäkra förhållanden,

Cloetta palmolja från regnskogen till chokladen

Stora Enso Underleverantörer använder barnarbetare.

ICA Pasta under eget märke med leveranser från Italien. Leverantörer kontakt med maffian.

Telia; Mutaffärer i Uzbekistan

Sheraton: Stoppade romsk kvinna från att äta frukost fastän hon bodde på hotellet och regeringskansliet hade bokat rum med frukost. Hon var inbjuden för att hålla tal.

Lundin Oil Utpekade för människorättsbrott i Afrika (SudanI
De äger också

Bukowskis ägs av Lundin Oil.

Ericsson påstås ha mutat för att få igenom en vapenaffär i Grekland.
Ericsson bidrar med sin teknik till att jaga flyktingar vid EU-gräns.

Vattenfall ökar utsläppen av växthusgaser i stället för att minska dem.
De håller inte tempot när det gäller att bygga ut förnybar energi.

MAX-hamburgerkedjan vägrade tre romer att fika på en av sina restauranger.


ETIREG FRÅN DEN OKUVLIGA 25.
H&M
IKEA

 

DN 10 januari 2014

Möbeljätten IKEA anklagas för att motarbeta fackligt arbete.
Kanada, Turkiet
Facket i Sverige: Man borde kunna ha en gemensam personalpolitik i sin verksamhet runt om i världen när man så tydligt understryker att man är svenskt.
........................................

DN 5 jan 2014
Håkan Boström
"De problem vi i dag ser i friskolesektorn, med betygsinflation, ökade marknadsföringskostnader och skiktning av lärarkåren skulle drabba  högskolan lika hårt som  om politikerna går vidare i försöken att skapa en kunskapsmarknad."
..........................
DN 5 jan 2014
Amnesty
97 länder har avskaffat dödsstraffen för alla brott.
8 länder har avskaffat dödsstraffet i fredstid.
35 länder har kvar dödsstraffet har inte genomfört några avrättningar de senaste tio åren eller har infört ett formellt stopp /moratorium för avrättningar.
58 länder har kvar dödsstraffet och har verkställt avrättningar de senaste tio åren.
21 länder avrättade dödsdömda 2012, en minskning med fem länder från året innan.
¤¤ Kina, Iran Irak, Saudiarabien och USA avrättade flest personer under året 2012. (Statistiken för 2013 är inte klar.

KOMMENTAR AV DEN OKUVLIGA: Ett samhälle som har dödsstraff är inte bättre än de som avrättas.  
...................................

Textilarbetare döda i löneprotest .
DN 4 januari 2014

Medan protesterna för högre löner växer har flera textilarbetare skjutits ihjäl av polis i Kambodja.
Det var ett våldsamt tillslag.(minst 4 döda och 21 skadade.
Skottlossningen inträffade vid ett fabriksområde i Phnom Penh med tiotals fabriker som är underleverantörer åt Adidas, Puma och H&M.
H&M , världens näst största klädföretag, är en av de stora inköparna från kambodjanska underleverantörer.

DEN OKUVLIGA KOMMENTAR: Vad tjänar de stora företagen sina pengar på?
Andra människors dåliga arbetsförhållanden...............................................

DN 28 december 2013
I Gandhis gamla hus Mia Holmgren

"I Sabermati Ashram drevs den indiska frihetskampen mellan 1918 och 1930.
Gandhis ickevåldskamp var en ständig nagel i ögat på de brittiska kolonialherrarna.  Under de här åren planerade han och genomförde  den berömda saltmarschen. Kolonialmaktens monopol på framställningen av  salt blev en symbol för det brittiska styret i Indien. Tillsammans med en stor grupp anhängare gick Gandhi 40 mil till kusten ,för att själva börja framställa salt"
"  Den indiska anläggningen i Ahmedabad fungerar sedan 50 år som museum. Den välanvända spinnrocken bredvid skrivbordet i det spartanska arbetsrummet vittnar om att Gandhi  levde som han lärde.. Indien hade under flera århundraden varit en av världens största textilproducenter. Under brittiskt herravälde skickade man i stället råvaran till Storbritannien som, där fabriker vävde tyger som sedan skickades tillbaka till Indien. För att punktera britternas arbetsordning uppmanade Gandhi indierna att själva spinna tråd och väva tyg.

LÄS MERA OM GANDHI I DEN OKUVLIGA UTGÅVA:
http://okuvliga.se/mars09.php
 
DEN OKUVLIGA KOMMENTAR: Gandhi har mycket att lära oss. Ickevåldsmotstånd mot orättvisor.
Enkelhet. Vad behöver vi egentligen?
Vem tar ut vinsterna av arbetet? .I den kapitalistiska och statskapitalistiska världsordningen gör sig de som har kapitalet vinsterna och utsuger dem som gör arbetet. Vad tjänar vi på varorna i
tredje världen? Hur fördelas tillgångarna?
...........................

15 december 2013

Skolan har försämrats genom friskolor och det fria skolvalet. Det har ökat segregeringen., Att tjäna pengar på skolan  och annat samhällsnyttigt är en dålig idé.
För att få styrsel på skolan och likvärdighet är det bäst att förstatliga skolan.
.............................

Aftonbladet 6 december 2013
Efter Mandelas död Åsa Linderborg
Sveriges stöd till ANC var avgörande vilket Mandela påpekade när han besökte Sverige 1990, bara en månad efter hans frigivning. Idag är det många som vill vara våra vänner. Det gläder oss . Men vi glömmer aldrig dem som gav vårt stöd när vi hade det svårt.
DEN OKUVLIGA KOMMENTAR ISAK-Isolera Sydafrikakommittén- som bestod av folkrörelsesverige, med politiska partier, kyrkor, idrottsorganisationer, fackföreningar osv.Moderaterna var det stora undantaget.
.......................................

5 december 2013
Aftonbladet
Jag hatar inte utanförskapet för att det statistiskt förstör bilden av landet där alla har ett arbete utan för att den som befinner sig där inte räknas som människa. Den som är sjukskriven lämnas i en bottenlös grop o0ch får ta sig upp bäst den kan. Svaghet är ingenting du ska kunna leva på i dagens Sverige.Meningen är inte att ditt liv ska fungera eftersom du ju inte har något. Du står utanför tills du har tagit dig tillbaka till rätt sida av statistiken.
Raset genom det som som kallades för socialt skyddsnät kan gå snabbt.

"Martin" 
..................................

1 december 2013
Katrine Kielos Aftonbladet
Påven rasar mot den nya kapitalismen

Påven Franciskus: Säg mig , när Gud ser på en homosexuell, ser han på den människan med kärlek eller avvisar han henne med ett fördömande?."

KK:"Vårt ekonomiska system reducerar människan till ett enda av hennes behov;konsumtionen. Vi blir till varor. Vi förlorar oss själva när vi tror att världen kan drivas på girighet och rädsla. Vi har blivit lurade av ekonomer som säger  att skattesänkningar för de rikaste ska gynna hela samhället.

Mycket tyder också på att påven ska ge sig in i miljödebatten
Det är trots allt vi-och inte finansmarknaden -som är skapade till Guds avbild. Påven poängterar att välgörenhet inte är lösningen. Det behövs institutioner och samhällen som skapar en annan värld.
.....................................

27 november 2013 Aftonbladet
Rosanna Dinamarca
Det är vänstern som kan höja kvinnorna.
Inkomstklyftorna mellan  män och kvinnor har ökat med 40 procent sen Fredrik Reinfeldt blev statsminister.
Det är ensamstående kvinnor som fattigdomen drabbar värst.
Det som behövs är höjda löner till lågavlönade kvinnor. satsning på kvinnojourer, rätt till heltid, stöd till papperslösas kvinnor,mötesplatser för hbtqungdomar, rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.
....................................

18 november 2013
SvD Per Wästberg
Doris Lessing
"Med intuitionens kameraöga registrerade hon förändringarna från imperiets nedgångstid till framtidens kärnvapensskövlade jordklot- övertygad om att vi blint rör oss mot global katastrof. "
.............................................
18 november 2013
SvD Ellen Mattson
Mc Cullers
" Det finns en mening . Hon själv måste vara den som  svarar."
DEN OKUVLIGA KOMMENTAR: Det är vår uppgift som människor, mot livet eller uttryckt på annat sätt. Mot Gud.
..............................
16 november 2013
SvD Ylva Lagercrantz Spindler
The mental states of Sweden:
"Sverige är ett land som inte längre vill se svaghet i samhället."
...........................

16 november 2013
SvD Ellen Mattson
Krigshelvetet gjorde Salinger till konstnär.
"Han skrev om den inre ödeläggelsen och om vägarna att komma förbi den.
Till slut skrev han sig in i total tystnad."
............................

16 november 2013
SvD Johan Hellekant
"Bemanningsanställda löper större risk att drabbas av psykosocial ohälsa."
............................

16 november 2013
SvD Andreas Cervenka
"Världens miljardärer har fördubblat sina förmögenheter sen 2009."
"Resultatet är att samhället klyvs i två delar." " Att gå från stugvärmen till novemberkylan kan gå snabbt. Det räcker att bli arbetslös eller förlora jobbet." "Dåligt för många , bra för andra."
................................  

16 oktober 2013 Wikipedia

KÄRNVAPEN
Militäralliansen Nato som förfogar över USA:s och Storbritanniens kärnvapen upprätthåller ett kärnvapenparaply för alla dess medlemsstater. USA har inom detta Nato-arrangemang ungefär 200 kärnvapen utplacerade i Belgien, Tyskland, Grekland, Holland, Italien och Turkiet. När alliansen utvidgas kommer ytterligare stater att indirekt ha ett försvar knutet till kärnvapnen.
Kommentar från DEN OKUVLIGA Vill vi vara med i NATO och indirekt vara innehavare av världens mest fruktansvärda vapen?
…………………….
2 augusti 2013 Östran
Anne Marie Lindgren
” Men den sortens omtänkande, att arbetslöshet inte bekämpas med mer kontroller av de arbetslösa eftersom arbetslöshet orsakas av något annat än bristande arbetsvilja, tycks vara omöjligt.”
………………………….
8 aug 2013 DN
Elisabeth Åsbrink

HAN GAV FOLKMORDET ETT NAMN
Totally unofficial. The autobiography of Raphael Lemkin.

” Hur kommer det sig att mordet på en enda människa är ett brott, medan mord på många inte är det?
Barnet som ställde frågan var Raphael Lemkin.
Efter andra världskriget (194() åstadkom han något som ingen annan gjort. Formulerat brottet som inte funnits förut, gett det ett namn och fått FN att anta konventionen om det.”
…………………………………….
13 augusti 2013
DN
Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald
Sigrid Kahle; Om skolan: ” Hon säger att tidig samvaro över de sociala klassgränserna formade det moderna och mer jämlika Sverige. Daqens system med friskolor är hon däremot kritisk till. Det blir lätt slutna miljöer för människor med liknande bakgrund.”
…………………….
15 oktober 2013
DN
Kajsa Borgnäs
Därför kan inte klimatfrågan lösas vid kyldisken
”Vi får flera glödlampor, större bilar och smartare datorer(med kortare livslängd till lägre pris, vilka sedan ska ersättas av ännu bättre glödlampor, tyngre bilar och hypersmarta datorer (med ännu kortare livslängd) som i sin tur ersätts ytterligare en gång och så vidare, i en aldrig sinande ström av fler ”smarta” och dessutom billiga produkter. Detta är inget som drivs av köphungriga konsumenter i första hand, utan av kapitalets behov av att växa via ökande produktion (och försäljning). Det är kapitalet som måste växa för att inte dö, även om det sker på bekostnad av människor och miljö.”

KOMMENTAR DEN OKUVLIGA: Det behövs en kapitalismkritik, eftersom kapitalet driver oss mot stupet. Det räcker inte med att individer försöker förändra sina val.
………………………

10 juli 2013 SvD Kristoffer VIITA

Kajsa Ekis Ekman:
”Det svåra med att vara aktivist är att hålla igång i december när det kommer tee personer på ett möte och du inte har nyckel till lokalen, ingen har gjort det de har lovat, inspirationen är på noll. De som ändå håller på då är ju de som kommer vinna till slut.”
”Historien har visat att revolutioner återkommer, och särskilt i situationer med stor ojämlikhet. Ojämlikheten har bara växt; i dag och en minoritet kontrollerar större delar av resurserna medan klyftorna ökar.”

……………………

9 maj 2013
Shora Esmailan DN.se

”Min stund på jorden. Om rika hade drabbats skulle allt ha gjorts för att hejda uppvärmningen. Men klimatflyktingen är en fattig kvinna”.

”Klassklyftor eller ojämställdhet mellan könen ställs på sin spets när en stor fara plötsligt infinner sig. (t ex torka).
……………………..

12 april 2013 SvD Andres Lokko

(Om Thatcher). ”Hennes politiska beslut drabbade arbetarklassen under hennes långa regim.
Alla är de också införlivade i hjärtan och ryggrader genom alla de moderna folksånger som flera generationer växt upp med: de som handlar om hennes inbördeskrig mot fackföreningarna, Falklandskriget, hennes vägran att stå upp mot apartheid eller nedmonteringen av gruvindustrin.”
(Kommentar: Den här utgåvans artikel om Nelson Mandela)
………………………………….

12 april 2013 SvD Gunilla von Hall

Protestpartiet Fem Stjärnor i Italien
”Nu vill man stoppa Italiens omstridda köp av stridsflygplan, för att i stället satsa på skolor och daghem.”
(Kommentar: Se DO DEBATT i den här utgåvan)
………………….

5 april 2013 SvD Mårten Ljungberg i en artikel om Hitchcocks Fåglarna

”Den bestående ordningen hotades av medborgarrättsrörelsen och den politiska medvetenheten. Marschen
mot Washington och Martin Luther Kings ”I have a dream ”-tal bara ett par månader fram i tiden. Ungdomskullarna började så sakta röra på sig och skulle snart flockas för att protestera mot Vietnamkrig eller skrika sig hesa på popkonserter. Och startskottet för andra vågens kvinnorörelse hade redan fyrats av en månad tidigare-feministen Betty Friedans epokgörande bok ”The feminine mystique.”
(Kommentar: Utgåva 22 om Martin Luther King).

…………………………

ADAM SVANELL
SvD 8 mars 2013
” Carl Bildt-en av våra mest ifrågasatta makthavare-har gjort en vana av att, i stället för att ställa upp på intervjuer, kommentera saker från sitt Twitter-konto. Samtidigt har hans departement avskaffat diarieföringen över inkomna och upprättade handlingar-vilket allvarligt försvårar journalistisk granskning.

…………………………

SvD 7 mars 2013
ROSANNA DIMARCA (feministisk talesperson för v)

Vad är den viktigaste jämställdhetsfrågan?

Den första är frågan om kvinnors rätt till våra egna kroppar..
Den andra är kvinnors löner. Löneskillnaderna ökar, och det är helt oacceptabelt.

…………………………

12 JANUARI 2013 SvD

Pillerberget är en klassfråga

Det är dubbelt så vanligt med adhdläkemedel i familjer med endast grundskoleutbildning.
Barn i familjer ,med små ekonomiska resurser utsätts oftare för stress i vardagen.

DO KOMMENTAR: Ojämlikheten och klyftorna är tydliga på många områden. …

…………………………

12 JANUARI 2013 SvD Näringsliv

Bobyggande:
Det finns ett enkelt sätt att att få ner bostadspriserna och undvika en bostadsbubbla. På en marknad bestämmer tillgång och efterfrågan priset. Ökad tillgång sänker priset. Bygg alltså fler bostäder. Vi bygger alldeles för lite i Sverige. Vi bygger bara hälften av det som behövs:
DEN OKUVLIGA KOMMENTAR. Alla behöver en bostad. Bygg och bromsa priserna och bygg för jämlikare samhällen. Klyftorna och orättvisorna är stora samhällshot.

……………………

7 JANUARI 2013 AB

Uppgiften är inte att köpa den övre medelklassen i Bromma med illa utformade avdrag. Uppgiften är att försvara varje människas rätt till utveckling och frihet. Och framför allt; att förklara varför ett gott samhälle förutsätter att kunskap är allas rätt. (Ang avdrag för läxhjälp). .
…………………

6 DECEMBER 2012 DN

I allt fler länder växer insikten om alkoholens negativa inverkan på folkhälsa och samhällsekonomi.
Européer dricker betydligt mer än befolkningen i någon annan världsdel. Kostnaderna för skadorna som orsakas är svårsmälta. Beräkningar landar på 1250 miljarder kronor och uppåt. Klart är att alkoholen ligger bakom sjukdomar, olyckor, våld och kriminalitet, social utslagning och annat lidande i mycket stor omfattning. För att inte tala om uteblivna skatteintäkter och belastningen på sociala trygghetssystem. Enligt WHO dör 200 000 européer om året i alkoholrelaterade skador och olyckor.
…………………

5 DECEMBER 2012 SvD
Pristagare inför rätta .
Turkiets turboekonomi har en baksida, miljöförstörelsen. När staten satsar på tillväxt till varje pris hotas kulturarv och oersättliga naturvärden. Rättegång mot Right Livelihood-pristagaren Hayrettin Karaca (Se DEN OKUVLIGA Utgåva 21 IKON) som åtalats av ett mäktigt gruvbolag, Koza Altin

………………………

5 DECEMBER 2012 SvD
Hon startade miljödebatten,
Boken Tyst vår var väckarklockan som gav genljud i hela världen. Nu är det 50 år sedan Rachel Carsons klassiker gavs ut om hur miljögifter tystade fågelsången.
……………………

4 DECEMBER 2012 DN
Kritiken tilltar mot nya bosättningar.
I strid mot folkrätten: Drygt en halv miljon israeler lever i över 120 bosättningar i östra Jerusalem och på Västbanken, som ockuperades av Israel 1967.
……………………

13 OKTOBER 2012 SvD
Elisabet Andersson
Om Norra Djurgårdsstaden

Miljöprofil men var är den Sociala hållbarheten?
"Blir den nya stadsdelen en angelägenhet för alla stockholmare eller bara för en Kravätande medelklass? Att bygga en stadsdel som förstärker segregationen i Stockholm är knappast hållbart. -Risken är att det blir en väldigt homogen grupp som flyttar in.
Segregation och utanförskap är frågor som städer runt om i världen brottas med. Det gäller inte minst Stockholm, och för bara några veckor sedan fick Sverige kritik från Europarådet för en växande boendesegregation."
.................................

13 OKTOBER 2012 DN
""Whistleblowers i privat verksamhet som sysslar med välfärdstjänster behöver ett bättre skydd", sa justitieminister Beatrice Ask på en presskonferens i november förra året. Men den utlovade utredningen har ännu inte kommit igång."

............................

11 OKTOBER 2012 DN
Dilsa Demirbag-Sten:
Var det så här det gick till före Förintelsen?

"Om man, som jag, tvingats fly från sitt hemland vet man att rädsla sprider sig som en epidemi och kan smitta även anständiga och värdiga människor. Det är svårt att acceptera insikten att människan är kapabel till bottenlös ondska och så lätt låter det mörka ta över. Vi vänder alltför ofta bort blicken. För vår egen och våra familjers överlevnad är de flesta av oss beredda att ange och förråda andra människor."

.............................

8 OKTOBER 2012 DN
Stefan Jonsson
Om Ship to Gaza

" En etisk handling till försvar av de mänskliga rättigheterna är meningsfull oavsett vilka utsikter den har att lyckas. Lyckas "Estelle" inte bryta Israels blockad så lyckas fartyget ändå hålla fram en spegel åt den rådande världsordningens furstar och visa att de bryter mot rättigheter och principer som de själva skrivit under. Och nästa år kommer ett nytt fartyg."
..........................................

8 OKTOBER 2012 DN
Ingrid Hedström
Märkligt tyst om kvinnofrågor i politiken

"Trots att kvinnor som grupp ännu har mindre makt än män, trots löneskillnader och sexualiserat våld, är det märkligt tyst om kvinnofrågor i den politiska debatten, det enda land i Norden som ännu inte haft en kvinna som regeringschef."

....................................

6 OKTOBER 2012 AB
Bo Ernst
Segregeringen i Stockholm.
"Segregeringen i Stockholm ökar. Antalet bostadsrätter ökar. Hyresrätterna minskar kraftigt och allmännyttan minskar mest."
.................................

6 OKTOBER 2012 DN
Lars Linder: Det iskalla tukthuset Europa

" Men ekonomi är ingen moralläxa menar Paul Krugman. Och dessutom, som den globala ekonomin har utvecklats står de som förordar ytterligare späkningar inför den allt vanskligare pedagogiska uppgiften att förklara för vanligt folk varför de måste offra sig.
För att procenten i toppen ska bli ännu lite rikare, framtidens jobb ännu lite osäkrare och demokratins ställning än nu lite svagare?" .

................................

5 OKTOBER 2012 SvD
Joel Dahlberg
PPM dyrt och dåligt.
"Dyra avgifter, dålig avkastning och få aktiva fondval.
Leif Pagrotsky menar att PPM-systemet borde läggas ner.
Per Lindvall menar att de enda som haft riktigt stor glädje av systemet är förvaltarna."
............................

5 OKTOBER 2012 SvD
Maria Sundén Jelmini
Sämre behörighet. En rekordstor andel av Stockholms nior saknar behörighet till gymnasiet. I våras saknade 14 procent av niorna tillräckliga betyg för att kunna läsa vidare. Men det är bara i stadens mest utsatta områden som skolresultaten har försämrats."
Klyftorna ökar i Stockholms skolor

............................

10 SEPTEMBER 2012 DN
"Bemanningsanställd. Bemanningsbranschen blomstrar i Sverige. Under 2011 arbetade rekordmånga -139000- någon period under året i ett bemanningsföretag, nära 18 procent fler än året innan. Och hos Arbetsförmedlingen leder nästan var femte platsannons till ett bemanningsbolag.
Trots ekonomiska orostider-eller snarare tack vare dem-är branschens förväntningar fortsatt höga. De inhyrda används som ett dragspel när företagen sagt upp fast anställda. När konjunkturen börjar gå uppåt hyrs personal in för att skickas hem igen när efterfrågan vänder nedåt.
Bemanningsanställda tjänar ofta sämre än kollegerna på det inhyrande företaget, och skillnaderna växer.
Det är mindre trygghet och mycket hårdare konkurrens."

............................

DN 12 juni 2012
VEM KAN VILJA ATT FOLK SOM BOR HÄR INTE LÄR SIG SVENSKA?

Kajsa Ekis Ekman om regeringens utredning om svenska för invandrare.

“Hur mycket behöver underklassen kunna tala? Tillräckligt för ett enklare jobb.”
“För att diska behöver du inte kunna stava till demokrati.”
“Men för dem som önskar sig en lättmanipulerad underklass är detta förslag guld värt.”
DO:s kommentar. Det gäller människosynen. Om invandraren bara är en utbytbar kugge som ska arbeta då behövs det bara en begränsad kunskap i svenska, speciellt som de flesta jobben som ska göras av invandraren är jobb som de övre klasserna inte vill ha.


DN 9 juni 2012
SKULDEN ÄR VÅR EGEN

Richard Swartz:om Europakrisen.

“Denna gång ses den politiska klassen nästan som offer, överrumplad och maktlös inför vad som i brist på på bättre brukar kallas marknaden.”
DEN OKUVLIGAS kommentar: Som om marknaden inte skulle gå att styra, som om det bara är att hänga med.

” Vad vi kallar euro-, finans, struktur- eller något annat annat slags kris är i grunden ingenting annat än en kris för själva vår livsstil.”
DO:s kommentar: Någon har sagt att det inte handlar om vår livsstil utan om vårt liv. Och att krisen är brist på solidaritet med både människor och hela skapelsen. Klyftorna är för stora och vi använder mer av jordens resurser än vad som är hållbart. Det behövs jämlikhet och varsamhet.


DN 19 maj 2012
MARKNADEN ÄR EN HISPIG MAN

Pontus Dahlman om Katrine Kielos bok Det enda könet.

“För att lugna en hispig marknad, menar hon, måste vi som på de gamla gudarnas tid, göra offer för den tjurar. Skära ner. Öka inkomstklyftorna några snäpp till.”
“I grunden är detta en berättelse om patriarkatet.”
“Yrken som sägs bygga på kvinnliga egenskaper (omsorg,omtanke) som i vården nedvärderas lönemässigt och räknas in bland ” de tärande” i samhället. När vi i själva verket skulle ramla ner och dö utan dem.”

DEN OKUVLIGA KOMMENTAR: Visst är det träffande. Hög tid att öka förändringstakten


DN 18 maj 2012
LUNDIN OIL KÄMPAR MOT LÄCKORNA

“Vi är alla trötta på att höra dina lögner!” Ordförandens agerande vid Lundins Petroleums bolagsstämma nyligen, när mikrofonen rycktes ur författaren Kerstin Lundells händer, talade sitt tydliga språk om företagets syn på folk som står i vägen, det må vara afrikanska bybor eller uppkäftiga journalister.
I en artikel i onsdagens SvD kultur fick Kerstin Lundell tala till punkt. Det Ian Lundin ser som lögner visa sig bestå i dels en FN-rapport, dels dokument från den amerikanska regeringen, läckta via Wikileaks, som visar hur kampen om oljan i Etiopien förvärrat situationen i en redan underutvecklad region.
Ian Lundin får nog jobba lite hårdare på att tysta lögnerna i FN och USA:s ledning också.
(Lars Linder)


DN 15 april 2012
POLISENS DÖDSSKJUTNING

2005 sköts 22-årige Daniel Franklert Murne ihjäl i sitt föräldrahem av polis. Han var psykotisk. Civil Rights Defenders (för mänskliga rättigheter) berättar om att familjen nu stämmer Sverige inför Europadomstolen. Polisen ansågs ha handlat i nödvärn men så var knappast fallet.
Lagstiftningen behöver revideras, polisen få bättre utbildning, ansvarsreglerna ses över, bättre statistik och polisens användning av hålspetsammunition måste upphöra.
DEN OKUVLIGA KOMMENTAR: Polisens användning av vapen måste bli mer restriktiv och många poliser borde inte behöva ha vapen överhuvudtaget, liksom naturligtvis privatpersoner. Mycket stränga vapenlager. Här gäller det död eller liv.............................

ADAM HOCHSCHILD "ALDRIG MERA KRIG. LOJALITET OCH MOTSTÅND (1914-18)
Stefan Jonsson DN 120228


" "Aldrig mera krig" betonar att det fanns alternativ och motröster-sådana som Bertrand Russell, labourledaren Keith Hardie Rosa Luxemburg, Caroline Despard, Sylvia Parkhurst och andra civilt olydiga."
" Europas och Västvärldens historia är alltså inte hopplös. Den handlar inte bara om världskrig, slaveri och kolonialism, utan även om ett motstånd som i sin samtid gärna avfärdas som utopiskt drömmeri eller som fördöms som förräderi, men som senare generationer beundrar eftersom det ofta visar sig -och ofta när det är för sent-att det var motståndet som hade rätt."
DAVID BROOKS (DN 20120227)

"Den sammantagna effekten av skattelättnader är fruktansvärd. Likt förvuxet ogräs snedvrider härvan av skattelättnader beteendet , ekonomin går trögare och staten berövas intäkter.. Och eftersom de är dolda går många avdrag till dem som behöver dem minst, till de välbärgade och etablerade och inte till de utsatta och företagsamma.".

............................

JOHAN JÖNSSON (DN 20120213-Åsa Beckman)

Ur dikt:
" maten slut två dar innan barn-
bidrag.
vi måste äta nudlar med rårivna
morötter, igen.
ungarna klagar, frågar om vi är
fattiga.
de spottar ur frasen, som inte är
en fråga
utan en moralisk förkastelsedom."
..........................


JOHAN JÖNSSON (DN 20120213-Åsa Beckman)
"vad innebär det egentligen/ att vara så upptagen av poesi" som "socialt är / så gott som icke existerande" och "rutinmässigt föraktat"?
................................

MARK SOLMS (DN 120213-Professor i neuropsykologi Kapstaden)
-I drömmarna gör och tänker vi saker som vore helt otänkbara under vårt vakna liv. Resultatet blir ett flöde av fantasifulla bilder och tankar. Jag tror att en ökad förståelse av drömprocessen kan bidra med viktig kunskap om psykiska sjukdomar. För med Freuds ord är drömmarna den normala människans vansinne.
..................................

DILSA DEMIRBAG STEN: DN 20120202
(Om Raoul Wallenberg):
"Han vågade gå mot strömmen när så många stod tysta och orörliga."
(Om avvikande ord inte är konstruktiva eller goda)
"Om vi inte vågar lyssna till dem går vi inte på demokratins väg.
Att formulera argument mot åsikter vi ogillar är att träna sig i motstånd. Ett motstånd som är avgörande om ondska skulle återkomma."
................................
9 september 2011. Ariel Dorfman, chilenskamerikansk författare och professor skriver i DN om 11 september 1973 i Chile och 11 september 2001 i USA.
Han konstaterar att man i de bägge länderna reagerade olika på ett kollektivt trauma. USA förklarade krig mot terrorismen med förödande konsekvenser med två krig och hundratusentals döda och skadade. Man slösade bort enorma resurser som kunde ha använts till något gott för miljön och människor i fattigdom, hunger och sjukdomar.Dessutom uppluckrades de mänskliga rättigheterna bl a genom accepterande av tortyr. (Se DEN OKUVLIGA.12...)

I Chile valde motståndsrörelsen en icke-våldskamp där Pinochet drevs bort-slutligen i en folkomröstning.

Dorfman skriver också om den 11 september 1906. Mahatma Gandhi fick med sig tusentals av sina landsmän i ett icke-våldsmotstånd mot orättvisa och diskriminering. (Se DEN OKUVLIGA.10..) Satyagraha-icke-våldsfilosofin skulle leda till Indiens självständighet och till medborgarrättsrörelsen i USA (Martin Luther King)

11 SEPTEMBER borde genomlysas
av Gandhis bevingade ord:
"VÅLD KOMMER ATT SEGRA ÖVER VÅLD NÄR NÅGON KAN BEVISA FÖR MIG ATT MÖRKER KAN SKINGRAS MED MÖRKER"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 september.: 2977 döda. 90000 civila dödsoffer i Irak. Jag blir snart förbannad om man inte börjar jämföra siffror. (Johan Croneman DN 13 sept. 2011)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Författare med olika utgångspunkter har i årtionden pekat på att gemensamma moraliska ramverk är på väg att vittra sönder och att en lättvindig moralisk moralism växer fram." "En gång i tiden utformades , ärvdes och delades moralbegreppen, men nu uppfattas de som som något som växer fram i det egna hjärtats avskildhet." David Brooks amerikansk författare. I DN 110926)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mindre än varannan svensk har stort förtroende för att äldrevården ska kunna ta hand om en som gammal. (SEBs Välfärdsbarometer)
Efter senaste skandaler är det 13% som vågar bli gamla i Stockholm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Den personliga kungamakten är avskaffad, men makten från de kungligas personer är starkare än någonsin. Från tronen utstrålar alltjämt en mystisk, magisk kraft som påverkar människor så att de uppträder så att de uppträder ovärdigt och fjantigt.
(Anförande hos Studentföreningen Verdandi i Uppsala 3 mars 1966 av Vilhelm Moberg)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefan Jonsson i DN 20 okt 2011.
Om Sven Lindqvists essäer med anledning av nyutgåvan av hans " Utrota varenda jävel."

"Det enda som tycks oföränderligt i Lindqvists författarskap är kravet på förvandling. Det riktas med samma kraft mot jaget som mot samhället.
Förändring är nödvändig därför att den rådande ordningen är orättvis och uppehålls med våld. Men hos Lindqvist finns även en annan sida som förblir konstant ; forskarens vilja att veta. Han tar fram alla tillgängliga belägg på att den västerländska världsordningen förutsätter ett ständigt offrande av människor och miljö, men han visar också att denna ordning är fast cementerad."
----------------------------------------------------------------------------------------------

22 juni 2011

Efter ha träffat en del som  ska med Ship to Gaza bl a Evert Svensson (den gamle Broderskapsordföranden) läser jag i DN en artikel av
Stefan Jonsson:
" Det har funnits tre perioder i historien då man sett något som liknar 2011 års händelser i arabvärlden. Folkresningar sprids från land till land, och den ena resningen alstrar den andra. Så skedde mellan 1815 och 1830 i Latinamerika, i 1848 års Europa och 1989 års Östeuropa". (red. se även BEN´S CORNER om romanen Morgonrodnaden och 1848)..
"Om vi ändå misslyckas har vi ställt våra makthavare till svars Vi har erinrat om att orden som stavas frihet, demokrati och mänskliga rättigheter har ett innehåll och att det är politikernas och allas vår uppgift att se till att de bevarar det.

4 juni 2011

(Ang Eyvind Johnsons Krilontriologi)

"Har krig mening? Alla döda ... Hundratals,tusentals kanske miljontals offer. Vilken var poängen? Om vi inte finner någon så måste vi hitta på någon. Svaret är nästan alltid likadant: att striden var nödvändig  för att rädda friheten, nationen, civilisationen och freden.
Så om vad handlar krigen som pågår i vår samtid?
Å ena sidan står stora värden på spel; civila måste skyddas från massakrer,tyranner måste avsättas.
Å andra sidan: bombningarna ,vapenindustrin,, omskolningen av unga generationer till soldater-är inte alltsammans ett naturaliserat vansinne?
För första gången på länge deltar nu också Sverige. Bidrar att säkra fred och liv, eller till att bomba och döda, beroende på hur man ser det.."

DO s kommentar: Är det rätt att döda? En rak och radikal fråga.

"Så snart Krilon bekänt att han skulle döda för friheten (Sverige under andra världskriget) reserverar han sig med att det inte får bli något folknöje.
Krilontriologin är föråldrad men det som gör den intressant är att han kämpar med sin inre demon-snålheten,egenkärleken, aggressionen, bekvämligheten, fördomarna, dumheten.Det är i den kampen som budet att inte vara neutral har sin verkliga giltighet.
Det är samma budskap som Sigmund Freud gav. I den aldrig avslutade kampen mellan medmänskligt-uppbyggliga och aggressivt-destruktiva  drifter som utspelas i varje människas psyke är medvetandet inte neutralt ,utan måste lägga locket på det destruktiva, samtidigt som hon inte får glömma vad som finns där.
Den som erkänner och besegrar sin inre ondska är kort sagt immun mot såväl Adolf Hitler som Jimmie Åkesson. En sådan människa har också större förutsättningar att bli fri och solidarisk."

Stefan Jonsson

18 april 2011

"Ett sekel efter demokratins genombrott har utvecklingen börjat backa; däruppe sliter sig sig eliterna och de rika blir åter rikare, i mitten hårdnar arbetsvillkoren och längst ner saknar allt fler jobb och de som fastnar utanför terroriseras."
Lars Linder

15 mars 2011  Kärnkraftsolycka i Japan:

"Stora olyckor är visserligen osannolika-men förr eller senare inträffar de, och när de gör det blir följderna oöverskådliga. "

"En verkligt kuslig känsla som kan vara värd att minnas och ta med i kalkylen nästa gång vi väger kärnkraftens kostnader mot andra energikällors. Vad innebär ett ödelagt Uppland?" (Lars Linder)


20 mars 2011

"De senaste tio, tjugo årens statliga och kommunala marknadsexperiment är chanstagningar. Vi vet inte om de här marknadsmodellerna är lösningen. Resultaten är på flera områden oroväckande; elsystemets prissättning, järnvägens funktionalitet, kunskapsnivån i skolan.," /Sverker Sörlin)


20 mars 2011

" Skillnader i brottsstatistiken mellan invandrare och svenskar kan till stor del förklaras av skillnader i uppväxtmiljö." (Jerzy Sarnecki)


21 mars

Wikiläckan under tortyr.

Bradley Manning utsätts för tortyr enligt hans advokater och människorättsförespråkare.; han sitter isolerad i en fönsterlös cell 23 timmar per dygn, han har tidvis förnekats sömn och han har tvingats vara naken nattetid.

Obama har givit löften om att USA ska avstå från att tortera, liksom att stänga Guantanamo.(Michael Winiarski)


21 mars 2011

"Vi kan lära oss att bli våldsutövare, men vi kan också på motsvarande sätt lära oss att inte använda våld. Och våldsbejakande ungdomar går att omskola så att de hittar andra sätt att lösa konflikter." (Peter Gill)

15 augusti 2010 DN

KRIMINALROMANEN TAR VID DÄR JOURNALISTIKEN GÅ BET-Stefan Jonsson

Raymond Chandlers stad (LA) har blivit Russ Bakers värld, där makthavarna alltid säger ett och gör något annat och där mördarens identitet saknar betydelse eftersom brotten hela tiden alstras på nytt av systemet och människorna som gynnas av det. Det är Jasexporten till Sydafrika. Det är Carl Bildt och Lundin OIl. Det är oförmågan att göra något åt klimatet. Det är utförsäljningarna av allmänningarna-vinsterna som görs av bolagen. Det är historier som många är intresserade av att dölja.

14 augusti 2010 DN

KÄRNA ELLER FRUKT-Lena Andersson

Välfärden skalad till kärnan urholkar samhällsbygget av jämlika medborgare. Samhället kan bestå , skriver Bengt Göransson, "om de som är medborgare tar gemensamt ansvar, om den enskilde också tar ansvar för större.markyta än den som täcks av de egna skosulorna ".

12 augusti 2010 DN

SPRICKAN INOM LIBERALISMEN -Ola Larsmo

Om Herbert Spencer och Erik Gustaf Geijer-marknadsliberal ställs mot rättighetsliberal. Liberalismen är kluven- den starkes rätt mot mänskliga rättigheter.Spencer såg marknadskrafterna med darwinistiska ögon, där den svage går under.

10 april 2010 DN

BRIST PÅ FOKUS -väsentligheter.

Den stora valfriheten i vår tid är framför allt mellan olika konsumtionsvaror. Väljandet gör att det går bort mycket väsentlig tid till oväsentligheter.

Så här skrev Magnus William- Olsson i april 2010 i AB under rubriken Kris i uppmärksamhetsfrågan.

" Den digitala erans groteska överutbud av information gör att våra dagar i stort går ut på att hjälpligt värja uppmärksamheten så att den kan ägnas åt överlevandets grundformer; möjligheten att se våra barn, föräldrar, arbetskamrater och i någon mån oss själva, att åtminstone ibland kunna uppleva ljuset. närvaron, den älskade.

Men slutligen trillar vi ändå dit.Kollar mejlen 30 gånger om dagen. Slänger ett öga på tvn medan vi bläddrar bland Ipodens 5000 låtar. Bryter högläsningen att kolla smset som just kom in.

10 april 2010

Katoliken Marcus Birro: Dags att den katolska kyrkan i Sverige agerar hårt och konsekvent mot de sexuella övergreppen.

"Min Gud dras i smutsen av präster och biskopar."

Anders Arborelius , Svenska katolska kyrkan skriver: " När vi ser hur synder finns också mitt i kyrkan måste vi se det som en Guds maning till djupare omvändelse. Denna reningstid är ytterst viktig och kan leda till en andlig förnyelse".

2 april 2010

DEN OKUVLIGA läser Expressen och noterar med sorg att Gunnar Ohrlander med signaturen Doktor Gormander har avlidit. Ett salt har gått förlorat.

Han började i Stockholms-Tidningen i början av 60-talet och gick till Aftonbladet när ST lades ner.

Han skrev pjäser för Fria Pro på 70-talet och kriminalromaner på 90-talet.

Det fanns alltid sälta och klarhet i det han skrev. Han skulle verkligen behövas idag.

Anteckningar innan mars 2010

Ibland hör man något eller läser något som man vill dela med sig av.
Den här sidan är till för det.

"Att Haiti är det fattigaste landet i den västliga hemisfären är ingen slump , utan resultatet av en brutal kolonial exploatering. I sin bok "Haiti" 2004" beskriver Peter Hallward hur västmakters utsugning av den tidigare slavkolonin pågått under hela den moderna eran."
(Sverker Lenas DN 100121).
...........
Samma dag i Ekot säger Egeland (tidigare katastrofsamordnare i FN) att det är en skandal att den haitiska regeringen men också det internationella samfundet inklusive hjälporganisationerna inte har förberett för en katastrof i detta riskutsatta land. Då hade det varit möjligt att sätta in hjälpen direkt.
..........
"Det är glädjande att fler anser sig kunna gå till jobbet varje dag. Det hade varit ännu bättre om de verkligen varit friska. " (AB 5 febr 2010) Kommentar:Tänker på alla de dagar man gått till jobbet fastän man varit sjuk- av plikt eller helt enkelt för att det skulle funka. Aldrig varit hemma från jobbet om man inte varit svårt sjuk.
............
Radioföljetongen Den vita tigern handlar om Indien och bl a om korruption, mutor och svarta affärer.
Pengarna från dessa handlingar hamnar inte så sällan enligt följetongen i ett litet europeiskt land med vit befolkning och svarta pengar.
Schweiz får nog göra något åt sitt rykte nu senast med sitt minaretförbud.
.............
INSÄNDARE I DN AV BEN Det är hög tid att utvärdera vår insats i Afghanistan och ta hem våra soldater. Vi bör istället öka våra civila och humanitära insatser