BEN BÖCKER, ESSAYER & NYHETER BO ERNST NORDQUIST
DEN SOM INTE GÅR MOT STRÖMMEN KOMMER ALDRIG TILL KÄLLAN

Okuvliga nr 41 Hösten/vintern 2018 - Essay Demokrati

INLEDNING

I den här utgåvan av  DEN OKUVLIGA behandlar vi demokrati. För ca 100 år sedan kom den moderna demokratin till Norden. Allmän demokrati med lika rösträtt för vuxna män och kvinnor.
 
Demokrati kan ha flera aspekter. Den moderna demokratin kan definieras som att makten utgår från folket. En röst per vuxen person (man och kvinna). 

En stor debatt gällde kvinnans rösträtt. Hon ansågs inte ha med det offentliga livet att göra.

Demokrati kan också vara ett bra och rättvist liv för folket. Det finns stora orättvisor i vår värld.

När jag åkte mellan Djursholm och Rinkeby för ett antal år sedan, kunde jag se många orättvisor. Det gällde byggnader, skolor, ekonomi och social standard. Uppväxtförhållandena var helt olika. 

Ett gott samhälle kan gälla områden som mat, vatten, bostäder, kläder, undervisning, hälsovård, fred (ickevåld), mänskliga rättigheter. Klyftorna är enorma. 
En jämlik värld är ett gott och bra samhälle.

ETT GOTT SAMHÄLLE
tex MAT

En av Sveriges bästa journalister är Erik Ohlsson. Han har skrivit om Jemen. Enligt Rädda Barnen riskerar över fem miljoner barn att svälta ihjäl. Samtidigt ökar kritiken mot USAs inblandning i konflikten.

FEM MILJONER!! 
Så är riskerna för många barn i världen.

Andra områden som påverkar ett rättvist och gott samhälle är bl a vattnet, luften, jorden, växterna, djurens situation, skolorna och hälsan.

MÄNNISKORS FRAMTID
(Lisa Magnusson)

Vi kan fortsätta åka flygplan och åka bil, när vi behöver åka färre fordon. Vi är som barn som behöver omedelbar självtillfredsställelse. Vi är kortsynta och en stor risk för hela vår värld. 
Vi passerar den globala temperaturökningen redan. Det medför stora klimatflyttningar som kommer att göra jorden obeboelig. Konsekvenserna kunde vi se med varma somrar, bränder, översvämningar och stormar, extremväder, olidlig hetta och torka. 

DET GÅR INTE ATT FORTSÄTTA SÅ HÄR!

KLIMATFLYKTINGARNA HAR REDAN BÖRJAT KOMMA.

Flera av de senaste årens flyktingströmmar till Europa drivs av klimatförändringar. 
Ett vanligt mönster i migranternas berättelser är att de förlorar sin mark på grund av översvämningar. I sydostasien förvärras översvämningarna av stora dammbyggen som bryter kretsloppet. Migranten kan inte odla sin mark. Många har blivit hemlösa efter att ha gett upp hoppet att hitta en hållbar försörjning. I städerna tar de sina sista pengar till en biljett till Europa. 

Majoriteten av migranter är unga män. De åker på en svår resa. De ser sig som handlingskraftiga och inte som offer. Enligt FNs rapport har tio års framsteg i att minska undernäringen utraderats, främst på grund av översvämningar och torka. En av nio människor i världen lider av brist på mat.

Tätbefolkade områden som Bengalens 250 miljoner människor bor 100 miljoner inom en meter från havsnivån. Området drabbas ofta av orkaner. 
Sammanbrotten kommer att bli enorma och har redan börjat.
 (Amitav Ghosh, Sverker Lenas).

RASISM

Etnicitet är ett stort hot mot människors fri- och rättigheter.

Hédi Fried som är en av de överlevande från Auswitz har berättat hur det gick till i Tyskland under 30- och 40-talen. Det var de små stegens tyranni. Hon säger att den tid hon har kvar att leva skall användas till att göra nytta genom att berätta om vidrigheterna. Enligt henne står valet mellan frihet och trygghet. 

Hon säger till politikerna att normförskjutningarna även finns i Sverige idag som hon har upplevt förr i 30-talets Tyskland. Demokratin är hotad. Ni måste förstå och agera säger hon. Förbjud nazistiska organisationer. Det otänkbara är inte det omöjliga. 

Det finns stora klyftor och orättvisor i  världen. Högervindarna blåser starkt idag. Där finns ledare som Trump, Erdogan och Bolsano som driver världen mot orättvisor.  Människor med olika värde pressas hårdare och hårdare och utnyttjas och förföljs.
(Källa: DN)

AVSLUTNING

I den här utgåvan av DEN OKUVLIGA har vi tagit upp synen på demokrati som det goda samhället för alla människor.

DET ÄR SVÅRT ATT TÄNKA SIG ETT STÖRRE BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ÄN DEN UPPSÅTLIGA OCH METODISKA FÖRSTÖRELSEN AV DET SOM GÖR MÄNSKLIGT LIV OCH DEMOKRATI  MÖJLIGT (Björn Wiman).
BEN